סוגיית שכר טרחת (שכ"ט) עורך דין מומלץ

שכר טרחת עורך דין מומלץ
לפי תקנה 512(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 במידה וקבע בית המשפט או הרשם את סכום ההוצאות בהליך משפטי, רשאי הוא לפסוק אותו, הן לעניין שכר טרחת עורך דין והן לעניין הוצאות המשפט, כל אחד מהם בנפרד בסכום כולל, ובלבד שלא יפחת סכום שכר הטרחה מן התעריף המינימלי שנקבע לעניין שכר טרחת עורך דין בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי), תשל"ז–1977 זולת אם הורה בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על תשלום סכום קטן מהסכום האמור

כללי לשכת עורכי הדין – התעריף המומלץ
בית המשפט קבע בפסיקתו כי מן הבחינה הפורמאלית, מיום שבוטלו כללי לשכת עורכי הדין והוחלפו בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000, שוב אין תקנה 512(א) מפנה לכללים בני תוקף. כמו כן נקבע כי הכללים הם בגדר המלצה בלבד

השיקולים העומדים בפני בית המשפט בפסיקת שכ"ט עורך דין
בפסיקת בית המשפט העליון נקבע כי בית המשפט היושב לדין נדרש, אפוא, שעה שדן הוא בשאלת החיוב בשכר טרחה של עורך דין, עליו לקחת בחשבון, בין היתר, את הסכום ששולם בפועל, ואינדיקציה אפשרית לכך עשויה להימצא בכללי התעריף המומלץ. אך יש לשוב ולהטעים את שכבר נפסק כי התעריף המומלץ אינו בהכרח אמת המידה המכרעת בפסיקת ההוצאות. במקרה דנן נפסק בערעור כי בית המשפט לא ציין בפסק דינו את הטעמים העומדים בבסיס החלטתו בנוגע לשכר הטרחה והיה על בית המשפט לנמק את החלטתו לסטות מהתעריף המומלץ. עם זאת בית המשפט לא מצא להידרש לטיעונים שהועלו בנוגע לשכר הטרחה

ערעור על פסיקת שכר טרחת עורכי דין נמוכים מהתעריף המומלץ
על פי כללי לשכת עורכי - הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000 בתביעה שסכומה עולה על 860,000 שקלום , שכר הטרחה המומלץ לא יפחת מ – 40,310 ש"ח בצירוף מע"מ, כהגדרת "תעריף מינימאלי מומלץ" בכללים. בית המשפט פסק שכר טרחה בסך 30,000 ש"ח בצירוף מע"מ בלבד, סכום הנמוך מהתעריף. על כך הוגש ערעור. בית משפט העליון נתן דעתו בעבר לסוגיית התערבותו בפסיקת הערכאה הדיונית בעניין שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שהוציא בעל דין בעקבות ניהול ההליך השיפוטי. נקבע שככלל, בית המשפט ימשוך את ידו מלהתערב בהחלטת הערכאה הדיונית. הטעם העומד בבסיס גישה זו נעוץ בעובדה שביכולתם של שופטי הערכאה הדיונית, בפניהם התנהל ההליך המשפטי, להתרשם מאופן ניהול ההליך על ידי הצדדיםלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שכ''ט עו''ד לפי שעה

 2. קביעת שכר טרחת עורך דין

 3. תביעת שכר טרחת עורך דין

 4. תביעה לשכר טרחת עורך דין

 5. שכר טרחת עורכי דין בחו''ל

 6. תשלום שכר טרחה לעורך דין

 7. למי שייך שכר טרחת עורך דין

 8. ערעור על שכר טרחת עורך דין

 9. אי פסיקת שכר טרחת עורך דין

 10. שכר טרחת עו''ד במכירת מניות

 11. בוררות על שכר טרחת עורך דין

 12. מחלוקת על שכר טרחת עורך דין

 13. סירוב לשלם שכר טרחת עורך דין

 14. פסיקת שכר טרחת עורך דין נמוך

 15. הסכם שכר טרחה עורך דין דוגמא

 16. שכר טרחת עורך דין ליקויי בניה

 17. שכר טרחת עורך דין תאונת עבודה

 18. בקשה לתיקון שכר טרחת עורך דין

 19. תביעה לתשלום שכר טרחת עורך דין

 20. סוגיית שכר טרחת (שכ"ט) עורך דין מומלץ

 21. שכר טרחת עורך דין על משא ומתן

 22. שכר טרחת עורך דין של לקוח שנפטר

 23. ניכוי הוצאות שכר טרחת עורך דין

 24. התיישנות תביעה לשכר טרחת עו''ד

 25. הפחתת שכר טרחת עו''ד הוצאה לפועל

 26. ערעור על גובה שכר טרחת עורך דין

 27. שיקולים בפסיקת שכר טרחת עורך דין

 28. האם שכר טרחת עורך דין כולל מע''מ

 29. לקוח שלא משלם שכר טרחה לעורך דין

 30. תיקון שכר טרחת עורך דין בפסק דין

 31. שכר טרחת עו''ד התובע בתביעות קטנות

 32. החזר שכר טרחת עורך דין בגלל רשלנות

 33. הבטחה בעל פה לתשלום שכר טרחת עו''ד

 34. שכר טרחת עורך דין כתנאי לרישום דירה

 35. פסיקת שכר טרחת עורך דין בתביעה מנהלית

 36. שכר טרחת עורך דין בנושא הפשרה של קרקע

 37. זוכה בהוצאה לפועל - שכר טרחת עורך דין

 38. תביעת עו"ד לתשלום שכר טרחה בתיקי מזונות

 39. שכר טרחת עורך דין תביעה ייצוגית שנדחתה

 40. התנגדות לתוכנית בנייה - שכר טרחת עו''ד

 41. שכר טרחת עורך דין 12 אחוז תאונת דרכים

 42. תביעת שכר טרחת עורך דין - תביעות קטנות

 43. שכר טרחת עו''ד לפי חוק תובענות ייצוגיות

 44. שכר טרחת עורך דין בגין טיפול חלקי בתיק

 45. האם חובה לעשות הסכם שכר טרחת עו''ד בכתב

 46. מע''מ שכר טרחת עורך דין - לקוח תושב חוץ

 47. פסיקת שכר טרחת עו''ד לצד הזוכה בפסק דין

 48. פסיקת הוצאות שכר טרחת עורך דין בפשיטת רגל

 49. הסכם שכר טרחה עורך דין - סעיף הפסקת ייצוג

 50. שכר טרחת עורך דין על תביעה ייצוגית שלא אושרה

 51. חישוב גובה שכר טרחת עורך דין עקב הפסקת טיפול

 52. תביעה ותביעה שכנגד על רקע מתן שירותי עריכת דין

 53. גובה שכר טרחת עורך דין תאונת דרכים בהליך ערעור

 54. שכר טרחת עו"ד בגין היצוג והכנת עתירה וצווי מניעה

 55. תשלום שכר טרחת עורך דין ע''י יורש של לקוח שנפטר

 56. התקבל ערעור על שכר טרחת עורך דין בתביעה ייצוגית

 57. תביעה לתשלום שכר טרחת עורך דין בגין עסקאות נדל"ן

 58. שכר טרחת עורך דין בגין פרויקט בניה שלא יצא לפועל

 59. הארכת מועד עקב חוסר יכולת לשלם שכר טרחת עורך דין

 60. סעיף שכר טרחת עורך דין בהסכם פשרה בתביעה ייצוגית

 61. פסיקת שכר טרחת עורך דין מתחת לתעריף המינימלי המומלץ ?

 62. שכר טרחת עורך דין לאחר ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי

 63. תשלום הוצאות ושכר טרחת עו"ד נתון לשיקול דעתו של בית המשפט

 64. תביעת עורך דין נגד יורשים של לקוח לתשלום שכר טרחה שהובטח בחייו

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון