האם אפשר להגיש תביעה נגד מומחה מטעם בית משפט


הקדמה
תובע הגיש תביעה כנגד שני מומחים אשר מונו ע"י בית המשפט המחוזי במהלך שמיעת תיקו של התובע אשר נפגע בתאונת דרכים, וניהל שם את תביעת הפיצויים שלו. טענת התובע היא כי קביעת המומחים העניקה לו אחוזי נכות נמוכים ממה שהיה ראוי, ובכך נמנעו ממנו פיצויים גבוהים יותר. התובע טוען כי הנתבעים התרשלו כי לא בדקו ולא עיינו במסמכים דרושים וכן טוען התובע כי הנתבעים "העלימו" מסמכים במתכוון וזאת בשל כך שנעלמו מסמכים רפואיים ממוסדות רפואיים שלנתבעים יש גישה אליהם. עוד ייחס התובע לנתבעים קביעות רשלניות ושיקול דעת מוטעה.

השתק עקב מעשה בית דין
בית המשפט ציין בפסיקתו את ההלכה כי הכלל של השתק עקב מעשה בית דין שהיה אינו כלל טכני פורמאלי, אלא הוא כלל שימושי המיועד למנוע הטרדת בעל דין יריב על ידי התדיינות חוזרת בעניין שכבר נפסק כל אימת שהצדק מצדיק את הדבר. משהיה לבעל דין " יומו בבית המשפט" לפי המונח האמריקני, דהיינו, לאחר שנתנה לו שעת כושר להביא את כל ראיותיו ולהשמיע את כל טענותיו בפני בית המשפט, משתיקים אותו כאשר הוא מבקש לחזור ולהתדיין בענין בו נפסק במשפט הראשון. בהיותו כלל שימושי, המיועד לעשות צדק בכל ענין וענין על נסיבותיו השונות והמשתנות, מותר לנהוג על פיו בגמישות

התובע - היה לו יומו בבית משפט
בית המשפט ציין כי התובע מיצה את יומו בבית המשפט במהלך הדיון בבית המשפט המחוזי. השאלה שעלתה לדיון הייתה מהם אחוזי הנכות של התובע ולצורך כך הייתה פתוחה בפני התובע הדרך לחקור את המומחים, לנסות ולשכנע את ביהמ"ש כי קביעתם אינה נכונה מכל שיקול שהוא. התובע פעל על מנת לשכנע את ביהמ"ש שקביעת המומחים אינה נכונה. התובע גם העלה טענה של חוסר הסתמכות על מסמכים. והעלמת מסמכים. ביהמ"ש לאחר דיון בנושא לא קיבל את עמדת התובע. התובע לא ערער על פסק הדין והוא הפך לחלוט.

הגשת התביעה הנוכחית על ידי התובע סותרת את רעיון הבסיס שהתובע "היה לו יומו בבית המשפט". ראשית עמדה בפני התובע הדרך במהלך ניהול ההליך במחוזי להעלות את כל הטענות שבאמתחתו כנגד חוות דעת המומחים, ואף עשה זאת. בית המשפט המחוזי דן בטענותיו והכריע. התובע לא ערער על פסק הדין של בית המשפט המחוזי שהפך חלוט.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים
חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים התווה דרך מיוחדת לדיון שמטרתה קיצור הליכי הדיון וייעולם. לפיכך קבע החוק כי נכותו הרפואית של נפגע תקבע ע"י מומחה ביהמ"ש. תכלית החקיקה הינה למנוע חוות דעת מומחים מטעם בעלי הדין, דבר שיאריך את משך זמן ההליך וייקר אותו. חוק הפלת"ד (הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים ) קובע הליך של מינוי מומחה מטעם בית המשפט לצורך קביעת נכות התובע. ניתן לראות בחוק כאילו יוצר מכוחו כלי של "קרבה משפטית" או "צדדיות" באופן שהמומחה ייחשב לצורך העניין כבעל דין לצורך טענת השתק פלוגתא, וזאת משיקולים של מדיניות משפטית ושל צדק. התובע יהיה מושתק מלטעון כנגד המומחה טענות לענין קביעת הנכות, התרשלות במתן חוו"ד, והעלמת מסמכים.

סיכום
בית המשפט פסק כי הגשת תביעה נפרדת כנגד המומחים על מנת לקבוע כי התרשלו בקביעת הנכות שפסקו הינה דרך מלאכותית לתקוף את חוות דעת המומחה וזרה לתכלית החוק. מדיניות משפטית ראויה צריכה לחסום דרך זו של התדיינות. בפני תובע פתוחה הדרך למצות את יומו בעניין זה במהלך תביעתו הראשונית לנזקי גוף.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החלפת מומחה מטעם בית משפט

 2. חקירת מומחה מטעם בית המשפט

 3. חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 4. הצגת דו"ח מל"ל בפני מומחה מטעם בית המשפט

 5. הצגת חומר רפואי למומחה מטעם בית המשפט

 6. פניה ישירה למומחה מטעם בית המשפט

 7. בדיקה ע''י מומחה מטעם חברת הביטוח

 8. קשרי עבודה עם מומחה מטעם בית המשפט

 9. מומחה מטעם בית המשפט – פסילת מסמכים

 10. האם אפשר להגיש תביעה נגד מומחה מטעם בית משפט

 11. בדיקת רכב ע''י מומחה מטעם בית משפט

 12. חוות דעת מומחה מטעם בית הדין לעבודה

 13. פניה באופן פרטי למומחה מטעם בית הדין

 14. חוות דעת מומחה בית המשפט לענייני משפחה

 15. אימוץ חוות דעת של מומחה מטעם בית הדין

 16. טענה כנגד מומחיות מומחה מטעם בית המשפט

 17. פסילת חוות דעת מומחה מטעם בית הדין לעבודה

 18. נוכחות של אדם אחר בבדיקת מומחה מטעם בית משפט

 19. מינוי רואה חשבון מומחה מטעם בית הדין לעבודה

 20. גילוי נזקים חדשים בביקור מומחה מטעם בית המשפט

 21. פסילת מומחה מטעם בית המשפט שייעץ לאחד הצדדים

 22. ערעור על אי מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי

 23. אי שיתוף פעולה בבדיקה אצל מומחה מטעם בית המשפט

 24. תאונת דרכים - איסור הצגת חוות דעת למומחה מטעם בית משפט

 25. תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה - מינוי מומחים מטעם ביהמ''ש

 26. ערעור על החלטת בית משפט השלום שלא לפסול את חוות דעת מומחה בית המשפט

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון