פסיקת בית משפט על פי עדויות עורכי דין מומחים

ההכרעה בשאלת השכר הראוי של עורך דין אינה תמיד מן הקלות. בית המשפט אינו נסמך בעניין זה על "ידיעה שיפוטית", ותכופות נדרש הוא לעדויות מפי עורכי דין מומחים בדבר השכר המקובל בנסיבות המקרה. הוגש ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר בו חויבו חברות בתשלום שכר ראוי לעורך דין עבור שירות שסיפק להן. בית המשפט המחוזי קבע על יסוד הראיות שבאו בפניו כי עורך הדין היווה את הגורם הממשי למימוש שאיפת החברות במטרותיהן העסקיות והמסחריות, עורך הדין, כך נקבע, ליווה את הטיפול בנושא וביצע פעולות שונות, שמטרתן גיבוש הסכם והוזמן על-ידי החברות לטפל במכלול השאלות הנוגעות לשינוי ייעוד המקרקעין, ולא כפי שטוענות החברות בערעור - למטרה מצומצמת של גיבוש הסכם. בית המשפט המחוזי קבע כי שכר טרחה בשיעור של 4 אחוזים משווי המקרקעין הוא ראוי בנסיבות העניין כפי שעלה מעדויות עורכי דין מומחים בתחום אשר העידו במהלך המשפט. הנושא העיקרי שבו נחלקו דעותיהם של עורכי הדין המומחים אשר העידו לעניין השכר הראוי, הוא אם יש לבצע את החישוב מתוך הסכום "ברוטו", או שמא יש לנכות את התשלומים שבהם מתחייב הלקוח בגין השבחת המקרקעין. לאור התשתית הזו בית המשפט העליון פסק כי בהיעדר הסכם שכר טרחה מן הראוי היה לחלק בין הצדדים את ה"סיכונים", כלומר לקבוע את השכר הראוי בדרך של התחשבות בחלק מתשלומי החובה והתוצאה היא כי הערעור התקבל בחלקו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עד מומחה

 2. בקשה להחלפת מומחה

 3. החלפת מומחה מוסכם

 4. מומחה טוקסיקולוגיה

 5. בקשה למנות מומחה בתחום הנפשי

 6. עדות מומחה בית משפט

 7. טעות מומחה חשבונאי

 8. ויתור על חקירת מומחה

 9. פסילת חוות דעת מומחה

 10. הסמכת מומחה - הסמכת בורר

 11. ערעור על חוות דעת מומחה

 12. פסילת מסמך שנשלח למומחה

 13. העברת תצהיר למומחה מוסכם

 14. עורך דין - מומחה רפואי ומה שביניהם

 15. חובת התייעצות עם רופא מומחה

 16. מתן פסק דין ללא חקירות מומחים

 17. הפגיעות פגימות הקטנות במיקרוטראומה

 18. ההבדל בין ''מומחה'' לבין בורר

 19. חקירת מומחה על גובה אחוזי נכות

 20. פטירת מומחה לפני דיון ההוכחות

 21. סוגיית "טובת הילד" על פי חוות דעת מומחים

 22. פסילת חוות דעת מומחה לחישוב חוב

 23. פגמים במרצפות - חוות דעת מומחה

 24. בקשה לפסול חוות דעת מומחה בתחום האורטופדי

 25. פסילת חוות דעת מומחה בתיק פלת''ד

 26. בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת מומחה

 27. בקשה להורות למומחה להגיש חוות דעת

 28. פסיקת בית משפט על פי עדויות עורכי דין מומחים

 29. פטירת מומחה שנתן חוות דעת לבית המשפט

 30. חוות דעת מומחה בתביעה נגד ביטוח לאומי

 31. בקשה לחקור עד מומחה לאחר שמיעת הראיות

 32. צירוף חוות דעת מומחה לתצהיר עדות ראשית

 33. בקשה לבדיקה נוספת ע''י מומחה בית משפט

 34. חוות דעת מומחה לעניין מקום מושבו של אדם

 35. קביעה לפנים משורת הדין בחוות דעת מומחה

 36. בקשה לפסילת מומחה שעובד עם ביטוח לאומי

 37. בקשה להחלפת מומחה בטענה לסכסוך על שכר טרחה

 38. מכתב למומחה בית משפט הכולל טענות משפטיות

 39. תשלום עורך הדין של הלקוח על חוות דעת מומחה

 40. חוות דעת מומחה לעניין התחשבנות בין בנק ללקוח

 41. תיקון כתב תביעה לאחר חוות דעת מומחה בית משפט

 42. חוות דעת מומחה בית משפט המבוססת על מידע לא נכון

 43. מומחה רפואי מטעם בית המשפט פסק 30% נכות אורטופדית

 44. האם מומחה בית המשפט רשאי להיעזר בחוות דעת מומחה אחר

 45. תאונת דרכים - קביעת מל"ל - ביטוח לאומי / קביעת מומחה בית משפט

 46. מינוי מומחה בית הדין לעבודה שנותן שירותים לביטוח לאומי

 47. נטען שהמומחה עמו התייעצה הוועדה, אינו מומחה לפענוח CT או MRI

 48. פסילת חוות דעת מומחה שניתנה לפני חלוף המועד למשלוח מסמכים

 49. התלונן בפני הוועדה אודות אין אונות אולם לא הועמד בפני מומחה בתחום האורולוגיה

 50. נדחתה בקשת למנות מומחים רפואיים מטעם בית המשפט לפי סעיף 6א לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון