ייפוי כוח סטנדרטי של עורך דין מתמחה בתאונות דרכים

ייפוי כוח סטנדרטי מכיל סעיפים המסמיכים עורכי הדין מיופה הכוח לבצע שלל פעולות משפטיות, ובהן למשל: לייצג בבתי משפט לערכאותיהם, להופיע בשם השולח בפני רשם החברות, להופיע בפני רשם השותפויות, לטפל ברישום פטנט, סימני מסחר וכל זכות המוכרת בחוק, להופיע בשם השולח בפני רושם הקרקעות, במשרד ספרי האחוזה, לחתום בשמו ובמקומו על כל בקשה, הצהרה ומסמכים אחרים למיניהם, לבצע בשמו כל דיספוזיציה המוכרת בחוק ועוד מיני פעולות וסמכויות. יפוי הכוח כולל בכותרתו, שדות הנצרכים למילוי ספציפי בכתב יד. ייפוי הכוח הסטנדרטי, מציין כאמור ספציפית מה שנמסר לטפולם של עורך דין מתמחה בתאונות דרכים. יפוי הכוח הסטנדרטי מעניק לעורך הדין כוחות וסמכויות לפעול בשמו של הלקוח בתחומים שונים ונרחבים, אך הסמכות להפעיל כוחות אלה כפופה כמובן לעניין שנמסר לטיפולו של עורך הדין מתמחה בתאונות דרכים שרק ביחס אליו מיופה כוחו של הנפגע בתאונת דרכים ובוודאי שאיש לא יטען למשל שהלקוח יפה את כוחו של עורך דין מתמחה בתאונות דרכים לייצגו בפני רשם המקרקעין. כפי שיש עורכי דין המתמחים בתחום זה או אחר שלשמו פנו אליהם לקוחות לשם ייצוג בבית המשפט בתחום התמחותם, כך יש עורכי דין שהתמחותם גם או רק בנושא תאונות דרכים. נוסח יפוי הכוח נועד להקל על עורך הדין ולאפשר לו לפעול בשם הלקוח בכל עניין שנמסר לטיפולו מבלי שיצטרך לפנות חדשות לבקרים ללקוח כדי שזה יסמיכו בכתב לבצע פעולה זו אחרת הנדרשת לשם טיפול.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ייפוי כוח לא מקורי

 2. מתי מסתיים יפוי כוח ?

 3. חתימה על יפוי כח בחו''ל

 4. ייפוי כוח לעסקה במקרקעין

 5. ביטול ייפוי כוח לעורך דין

 6. בקשה לביטול ייפוי כוח כללי

 7. ייפוי כוח בלתי חוזר במקרקעין

 8. יפוי כח להעברת זכויות במקרקעין

 9. ביטול יפוי כח בלתי חוזר במקרקעין

 10. ייפוי כוח לפעולות בבנק מאדם מבוגר

 11. ייפוי כוח בלתי חוזר בעסקת מקרקעין

 12. העברת זכויות בדירה על סמך יפוי כוח

 13. אימות חתימה על ייפוי כוח בקונסוליה

 14. ביטול משכון באמצעות יפוי כח בלתי חוזר

 15. ייפוי כוח סטנדרטי של עורך דין מתמחה בתאונות דרכים

 16. חתימה על ייפוי כוח בלתי חוזר לעורך דין

 17. ביטול יפוי כח בלתי חוזר במקרקעין - ערעור

 18. תביעה בגין הוצאת כספים מהבנק באמצעות ייפוי כוח

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון