אחריות המעביד לתאונות עבודה - סביבת עבודה בטוחה

הכלל הוא שעל המעביד לנקוט את כל האמצעים הסבירים כדי להבטיח תנאי עבודה וסביבה בטוחה ואופטימאלית ובין היתר, החובה להנהיג שיטת עבודה בטוחה, אשר תשמור על העובד מפני סיכון בלתי סביר וכן החובה להעמיד את העובד על קיומן של סכנות אפשריות במהלך ביצוע עבודתו , אולם חובתו של המעביד אינה מוחלטת ולא כל תאונת עבודה משמעה אחריות המעביד לגרימתה. הכלל ככל שהוא נוגע לתאונת עבודה שבה נפגע עובד, כי יש לדקדק עם המעביד בכל הנוגע להטלת אחריות לתאונה ולהקל במידה רבה עם העובד באשר לרשלנות שגרמה לתאונה או תרמה לה ולכן רק במקרה שבו חטא העובד ברשלנות של ממש יש להביאה בחשבון שעה שבאים לקבוע את מידת אחריותו לתאונה. ההשקפה של בתי המשפט היא השוני במעמדם של העובד והמעביד, כאשר זה האחרון הוא בעל האמצעים למנוע את הסיכון הכרוך בעבודה או למזער אותו, ועל כן רמת הזהירות הנדרשת ממנו גבוהה מזו הנדרשת מהעובד. אולם בפסיקות של בתי המשפט נפסק לא אחת כי גם העובד חייב מצידו לגלות תשומת לב וערנות לסכנות הטמונות בעבודתו לפי עצם טיבה ומהותה שאם לא כן יקבע בית המשפט כי ישנה רשלנות תורמת מצד העובד ובמקרה כזה הפיצוי יקטן בהתאם לאחוז הרשלנות התורמת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות המעביד למניעת החלקה

 2. אחריות המעביד בתאונת עבודה

 3. אחריות מעביד על נזק בגב לעובד

 4. אחריות המעביד על תקיפה בעבודה

 5. אחריות מעביד לרשלנות עובד צד ג

 6. אחריות המעביד להגן על עובדיו מפני סיכונים

 7. אחריות המעביד על התקף לב של עובד ?

 8. אחריות מעביד על תאונת דרכים של העובד

 9. אחריות המעביד על תקיפה מצד העובד שלו

 10. אחריות המעביד למנוע החלקה במקום העבודה

 11. אחריות המעביד לתאונות עבודה - סביבת עבודה בטוחה

 12. אחריות המעביד על תקיפה בעבודה על ידי עובד אחר

 13. אחריות המעביד (תחנת דלק) לשוד אלים של עובד (מתדלק)

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון