התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח


החלטה

זו בקשה להורות למשיבות ליתן התחייבות לכיסוי טיפולי שיקום שנקבעו לתובעת במרפאת השיקום של בי"ח שיבא, כגון טיפול פיזיותרפי אינטנסיבי למתיחת גיד אכילס.

יצויין שהתובעת ילידת 1972 נפצעה קשה בתאונת דרכים ביום 21.9.97 ובעטיה נקבעו לה ע"י מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום הנוירולוגי 100% נכות לצמיתות, כשלפי קביעת המומחה (פרופ' ב. שרף) קיים אצל התובעת שיתוק ספסטי ברגל ימין עם קונטרקטורה של מפרק כף הרגל וחולשה בינונית קשה משמאל, והתובעת זקוקה לעזרה לעבור לספת הבדיקה ופעילויות לבוש.

בנוסף קבע מומחה רפואי בתחום האורטופדי (ד"ר ד. אנג'ל ) 35% נכות אורטופדית בגין קיבוע במצב בלתי נוח של חוליות מעבר גב מתני ועוד 5% לצמיתות בגין צלקות מכוערות.

ב"כ הנתבעת מס' 1 - חברת הביטוח מתנגד למתן ההתחייבות בציינו שאיש מן המומחים שנתנו חוות דעת לא התייחס לצורך בטיפול שיקומי נוסף כלשהו, מעבר לטיפול שקיבלה התובעת משך חצי שנה במחלקה לשיקום נוירולוגי תל השומר, ואם יש צורך בטיפול נוסף, לגירסת התובעת, כי אז עליה לפנות בשאלות מתאימות למומחים.

גם לא צורף מסמך רפואי המצדיק טיפול שיקומי, המסמך הקיים אינו חתום ונחזה כמסמך שאינו חתום, ומכל מקום לא נערך ע"י רופא, ואין אינדיקציה לכך שביה"ח דרש התחייבות כלשהי.

לדעת בא כח נתבעת 1, ביה"ח יוכל ליתן את הטיפול לתובעת ככל שהיא זקוקה לו, גם ללא התחייבותה של הנתבעת מס' 1, שהרי ביה"ח רשאי וזכאי להגיש בכל עת תביעה כנגד חב' הביטוח להחזר עלות הטיפול.

לדעת ב"כ הנתבעת מס' 1 הטיפול הנדרש מיותר וחסר הצדקה רפואית.

אני סבור שיש מקום לחייב את הנתבעת מס' 1 במתן התחייבות לכיסוי טיפולי השיקום לתובעת, וזאת לפרק זמן קצוב כפי שאורה להלן.

מעיון במסמך ביה"ח שיבא שצורף לבקשה עולה כי התובעת הופנתה למרפאה לרפואה פיזיקלית ושיקום לצורך הערכה לפני ניתוח הארכת גידים, והומלץ על טיפול פיזיותרפי אינטנסיבי למתיחת גיד אכילס.

בחלק המיועד לחתימה צויין כי המסמך נעשה ע"י הפיזיותרפיסטית יעל דותן, ותרשומת זו מופיעה מעל המילים:

"ד"ר וינגרדן ..... רפואה פיזיקלית ושיקום" .

המסמך מופנה, כעולה מכותרתו, אל הרופא המטפל מאת מרפאת פוסט פוליו.

אין לי כל סיבה לפקפק בנכונות המסמך כמסמך רפואי שנעשה בבי"ח ציבורי.

בניגוד לעמדת ב"כ נתבעת מס' 1 אינני סבור שיש הצדקה לעכב את ביצוע הטיפול השיקומי בתובעת עד לפניה למומחים כדי שיתנו דעתם באשר לצורך בטיפול, גם אין לי סיבה להניח שמדובר בטיפול שאיננו נחוץ, או לעכבו עד לגמר בירור עם המומחים הרפואיים, וגם אין הצדקה לנסות ולבדוק שמא ייאות ביה"ח לספק את הטיפול הנדרש לתובעת ללא התחייבות הנתבעת

מס' 1.

המדובר, כאמור, במסמך רפואי שנעשה בבי"ח ציבורי לצורך מתן טיפול פיזיותרפי שהתובעת זקוקה לו, כעולה מן המסמך המצורף לבקשה, ואיני רואה כל הצדקה מדוע יעוכב מתן הטיפול שהומלץ לתובעת ע"י מרפאת פוסט פוליו.

לפיכך , אני מורה לנתבעת מס' 1 ליתן לביה"ח שיבא התחייבות לכיסוי הטיפול המומלץ במסמך המרפאה מיום 3.9.00.

מסמך ההתחייבות יהא בתוקף עד לתאריך 1.2.01.

אין מניעה שהצדדים או מי מהם יפנו בשאלות למומחה השיקומי, שאותו אמנה בהחלטה נפרדת, לבירור כל שאלה שימצאו לנכון ביחס לטיפול נשוא בקשה זו. (העתק ישירות לצד שכנגד).

ההתחייבות הנ"ל של נתבעת 1 תומצא למשרד עו"ד פ. זלצר לא יאוחר מיום 5.11.00.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון