תשלום תכוף קטין – תשלום תכוף לקטינים - תאונות דרכים


החלטה

א. בפניי בקשת התובע, קטין (להלן: "המבקש"), לתשלום תכוף בגין נזקי תאונת דרכים.

עקב התאונה איבד המבקש הכרתו, בוצעה הנשמה, והוא אושפז בבי"ח הדסה ירושלים עד 4.1.96, ולאחר מכן עבר אשפוז שיקומי בבי"ח אלין ירושלים מיום 4.1.96 עד 29.4.96.

ב. מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום נוירולוגית ילדים ד"ר נ. צלניק, קבע לתובע 60% נכות צמיתה בגין קוואדריפרזיס, וכן 20% נכות בגין ליקויי התפקוד הקוגניטיבי שמחציתם נובעים מן המצב הטרום תאונתי, דהיינו, חירשות עצבית דו צדדית עמוקה, שבעטיה טופל והתחנך במסגרת מיח"א לילדים חירשים, ובשנת 1993 עבר השתלת שתל קוכליארי באוזן ימין, ומאז חל שיפור ביכולתו התקשורתית.

מומחה בתחום א.א.ג. ד"ר י. דנינו קבע בחוות דעתו שלא נגרמה למבקש נכות בתחום א.א.ג. עקב התאונה.

מומחה לרפואת עיניים ד"ר ש. פרידלנד קבע למבקש 5% נכות צמיתה בגלל הפגיעה בתפקוד של האישון השמאלי שהיא משנית לחבלת הראש והפגיעה המוחית.

המומחית הפסיכיאטרית ד"ר א. מטרני קבעה למבקש 40% נכות קוגניטיבית נפשית צמיתה עקב התאונה, וזאת כנכות חלופה לנכות 20% עליה המליץ ד"ר צלניק, והוסיפה שבנוסף לטיפולים בגין הנכויות השונות מומלץ גם טיפול נפשי ע"י פסיכולוג קליני למשך שנתיים, בתדירות של שעה בשבוע, בעלות משוערת של 350 ש"ח לשעה.

ג. בבקשה לתשלום תכוף, סעיף 15, עותר ב"כ המבקש לפסוק לזכות מרשו סך של 600 ש"ח לחודש בגין הוצאות נסיעה, שכר מורה צמודה בסך 3,000 ש"ח, הפסד שכר של האם 4,000 ש"ח לחודש, רכיבה טיפולית 700 ש"ח לחודש, הידרותרפיה 250 ש"ח לחודש, סך 500 ש"ח בגין קלינאית תקשורת, סך 750 ש"ח לחודש פיזיותרפיה, סך של 250 ש"ח לחודש בגין אקופונקטורה, 1,500 ש"ח טיפול פסיכולוגי ו1000- ש"ח הוצאות סיעוד בחתך חודשי, וביחד: 11,850 ש"ח לחודש.

ד. הבקשה לתשלום תכוף הוגשה לביהמ"ש ביום 21.5.00, אך התצהיר שצורף אליה היה מינואר 98, לפיכך, הוגש ביום 4.9.00 (בהמשך לישיבת ביהמ"ש מיום 9.7.00), תצהיר עדכני (מיום 9.8.00) ממנו עולה שבגין המבקש משלם המל"ל סך 1,600 ש"ח גימלת ילד נכה.

לבקשה לתשלום תכוף צורפו ריכוזי הוצאות בגין המבקש לתקופה מינואר עד אפריל 2000.

לקראת הדיון שהתקיים בפניי ביום 27.9.00 הגיש ב"כ המבקש מסמכים מעודכנים של ריכוזי הוצאות מאפריל עד אוגוסט 2000, לרבות אישור תאריכי טיפולים פסיכולוגיים של המבקש בביה"ח אלין ע"ס 9,576 ש"ח, ויתרת חשבון טיפולים פיזיותרפיים בסך 1,512 ש"ח.

יצויין שלמבקש שולמו עד כה תשלומים תכופים בסכומים שונים, והאחרונים שבהם: 50,000 ש"ח לתקופה שעד 31.12.98, וכן 56,435 ש"ח לתקופה שעד 31.12.99.

ה. בדיון שהתקיים בפניי ביום 27.9.00 טען ב"כ הנתבעים, בין היתר, שתצהיר המבקש לאו תצהיר הוא, הואיל ועל המצהיר להביא בתצהיר עובדות הידועות לו מידיעה אישית, ובצורה מפורטת ולא ניתן לקבל תצהיר הנעשה על דרך ההפנייה.

יצויין שמשפחת המבקש, משפחת מלול, מתגוררת בקיבוץ צובא. מחקירתו הנגדית של אבי המבקש, המצהיר דוד מלול, עולה שרעייתו עובדת במרפאת השיניים של הקיבוץ בהיקף של שני שליש משרה, וכל צרכי המשפחה מסופקים ע"י הקיבוץ, כולל המורה הצמודה המסייעת בלימודיו, הוא הדין בנסיעות (ע"י רכב הקיבוץ) עד יולי 2000, ובשנת הלימודים הנוכחית ע"י שירותי הסעה של המועצה האזורית.

גם שאר הטיפולים שפורטו בסעיף 15 של בקשת התשלום התכוף ממומנים ע"י הקיבוץ. המצהיר גם לא ידע למסור פרטים מעבר לכך.

ו. ב"כ המבקש ביקש לחייב את "אבנר" לסלק במישרין את החוב המגיע לביה"ח אלין בירושלים, ולענין הבקשה לתשלום תכוף ביקש לחייב את הנתבעים בתשלום ריכוזי סה"כ ההוצאות בסך של כ 40,000- ש"ח, וכן סכום נוסף של כ 1,500- ש"ח לחודש הפסד שכרה של האם, ולגבי התקופה שמספטמבר 2000 ואילך, 6,000 ש"ח לחודש עד סוף שנת הלימודים.

באשר לטענת ב"כ הנתבעים שלהורי המבקש אין למעשה הוצאות כלל, ומי שנושא בהוצאה הוא הקיבוץ , וכמיטיב ממילא אין הוא זכאי לתבוע בתשלום תכוף, הסביר ב"כ המבקש שבקיבוץ מתנהל רישום על הוצאות התובעים, והקיבוץ אכן משלם את ההוצאות של משפחת מלול בהנהלת החשבונות.

כאשר מתקבל התשלום התכוף נרשם זיכוי בכרטיס הנהלת החשבונות של משפחת מלול כסילוק חלק מן ההוצאה.

ז. עמדת ב"כ המשיבה היא שהבקשה לתשלום תכוף לקויה, אין לייחס כל משקל לתצהיר מר מלול, אין כל ראיה שההיזקקות למורה צמודה היא פועל יוצא של התאונה. למצהיר גם לא היה כל מידע, גם אין מסמך המבסס הצדקה לטיפולי פיזיותרפיה, והקיבוץ כמיטיב אינו זכאי לתבוע.

עוד הבהיר ב"כ הנתבעים שתשלומים תכופים שולמו למשפחת מלול עד סוף שנת 1999.

ח. אינני מקבל את טענת ב"כ המשיבה לפיה יש לדחות את הבקשה לתשלום תכוף. נכון הוא שהמידע שסיפק המצהיר מר דוד מלול היה מועט בלבד, אך חיזוק לדבריו יש הן בריכוזי קבלות שצורפו, הן במסמכי ביה"ח אלין, הן במסמכים הרפואיים בדבר מהות הפגיעה הקשה שסבל התובע בתאונה הנדונה, והן בחוות הדעת של המומחים הרפואיים.

לענין היזקקות המבקש לטיפולים השונים עולה מחוות דעתה של ד"ר מטרני, עמ' 4, שהמבקש המשיך לאחר שחרורו מן האשפוז המלא לקבל טיפול כחולה יום במסגרת בי"ח אלין, וקבל מגוון טיפולים רפואיים ופארא -רפואיים ופיזיוטרפיים, ריפוי בעיסוק, טיפול בדיבור, הידרותרפיה ובשנתיים האחרונות גם טיפול פסיכולוגי ושיקומי באמצעות המחשב.

לא למותר להפנות לדברי ד"ר מטרני בעמ' 7 סיפא של חוות דעתה:

"אריק ילד אהוב ומושקע ביותר במשפחה ובסביבה, ובנוסף זכה לתהליך שיקומי בין המעולים שניתן להעניק בנסיבות פגיעתו..... ".

גם מחוות דעת ד"ר צלניק עולה (בעמ' 4) שהמבקש קיבל במסגרת טיפולי יום בבי"ח אלין , ובהמשך גם בקיבוץ, טיפולים שיקומיים פארא -רפואיים וכן טיפולים בעזרת מחשב למידה עם עזרה צמודה והדרכה של פסיכולוגית, וכן החל לקבל טיפולים בעזרת רכיבה על סוסים והעשרה נוספת בעזרת עבודה בקרמיקה.

ט. לענין הטיפולים הפיזיוטרפיים הוגשו מסמכים שונים של פיזיוטרפיסטית מבי"ח אלין והן של ד"ר מריו כהן מנהל מרפאת בי"ח אלין. נכון הוא שד"ר מ. כהן איננו רופא אורטופד , אך יושם לב לכך שבמסמך סיכום הביקור במרפאה מיום 7.3.00 הוא מסתמך על קביעות הן של רופא שיקום והן של רופא אורטופד.

ראוי לזכור שבשלב הנוכחי מצויים אנו במסגרת דיון בתשלום תכוף, ולדעתי די באמור בחוות הדעת של המומחים הרפואיים, במסמכים הרפואיים שצורפו ובריכוזי הקבלות כדי להצביע על היזקקותו לכאורה של המבקש לטיפולים אלה העשויים להשפיע לטובה על תהליך שיקומו, כמצויין כבר לעיל.

מובן שבמסגרת הדיון בתיק העיקרי ניתן יהיה וצריך יהיה, לברר באופן פרטני עם המומחים באיזו מידה, ועד כמה, זקוק המבקש לטיפולי הפיזיוטרפיה, ולכל יתר טיפולי השיקום, ואם כן, באיזה היקף, באיזו תדירות, ולמשך כמה זמן.

מטבע הדברים הזירה הראויה להבהרת הסוגיות תהא בדיון בתיק העיקרי, אך מכאן אין להבין שעד אז יש למנוע את התשלום הכספי שנועד לאפשר למבקש לקבל טיפולים אלה!

י. ב"כ המשיבה הצביע על כך שהמידע שניתן לקבל מן המצהיר מר דוד מלול היה מידע דל בלבד, וכן הצביע על כך שמעדות המצהיר עולה שעוד לפני התאונה היתה למבקש מורה שסייעה לו בלימודיו, וכן שרעייתו של המצהיר (אמו של המבקש) עובדת בקיבוץ (במרפאת השיניים) בחצי משרה.

נראה לי שבשלב הנוכחי של הדיון ראוי ונכון לפסוק למבקש תשלום תכוף (מעבר לחשבונות שיש לשלם לביה"ח אלין ושעליהם אורה להלן בנפרד) לפי הערכה גלובלית על פי שיקול דעתי, הערכה שבה אקח בחשבון את ההוצאות השונות בטיפול וסיוע שהמבקש נזקק להם מחד גיסא, והסתיגויותיו המפורטות של ב"כ המשיבה מאידך גיסא.

יא. הטענה לפיה מי שנושא באופן ממשי בהוצאה הוא הקיבוץ, אשר אין לו זכות תביעה כמיטיב במסגרת תשלום תכוף - איננה מקובלת עליי, בנסיבות הענין.

הסברו של ב"כ המבקש בענין זה (עמ' 29 סיפא לפרוט') מקובל עליי, דהיינו : הקיבוץ מממן את ההוצאה, וזו נרשמת בהנהלת החשבונות של הקיבוץ לחובת משפחת מלול. כאשר מתקבל התשלום התכוף הוא נרשם כזיכוי בכרטיס הנהלת החשבונות של משפחת מלול.

הימנעות מפסיקת תשלום תכוף עלולה לגרום לתוצאה בלתי רצויה לחלוטין לפיה יימנעו מן המבקש הטיפול והסיוע שהינם כה חיוניים מבחינתו (עיינו האמור בחוות דעת ד"ר צלניק וד"ר מטרני) או, למצער, שטיפולים אלה יצטמצמו, ובטוחני שגם המשיבה איננה מתכוונת שזו תהא התוצאה .

יב. על יסוד כל השיקולים שפירטתי לעיל אני מחליט כדלקמן:

1. המשיבה תשלם ישירות לביה"ח אלין בירושלים את חשבון הטיפולים הפסיכולוגיים מיום 3.9.00 בסך 9,576 ש"ח, ואת יתרת חשבון טיפולי הפיזיוטרפיה בסך 1,512 ש"ח, שהוגש לי בדיון מיום 27.9.00 במסמך "ב".

התשלום יבוצע ישירות לביה"ח אלין בירושלים בתוך 21 ימים ממועד המצאת החלטה זו למשרד ב"כ המשיבה, שאם לא כן ישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד ורבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

2. המשיבה תשלם למבקש תשלום תכוף בסכום של 45,000 ש"ח בתוספת שכ"ט עו"ד בשיעור של 13% מן הסכום שנפסק ומע"מ כחוק על שכר הטרחה לסילוק התשלום התכוף המגיע ממנה עד לתאריך 1.6.2001.

התשלום יבוצע במשרד ב"כ המבקש לא יאוחר מאשר 21 ימים ממועד המצאת החלטה זו למשרד ב"כ המשיבה שאם לא כן ישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד ורבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תשלום תכוף חודשי

 2. תשלום תכוף - תאונת דרכים

 3. בקשה לתשלום תכוף

 4. גובה תשלום תכוף חודשי

 5. פסיקה בנושא תשלום תכוף

 6. תשלום תכוף אשפוז סיעודי

 7. בקשה להגדלת תשלום תכוף

 8. טטרפלגיה - תאונת דרכים תשלום תכוף

 9. תשלום תכוף לנפגע פלסטיני

 10. החזר תשלום תכוף לחברת הביטוח

 11. תשלום תכוף הגשת תביעה עיקרית

 12. החזרת תשלום תכוף לחברת הביטוח

 13. היקף הראיות בבקשה לתשלום תכוף

 14. בקשה להגדיל תשלום תכוף בגין תאונת דרכים

 15. הארכת תשלום תכוף לתקופה מעל שנתיים

 16. תאונת דרכים קשה של ילד - תשלום תכוף

 17. הקפאת תיק תאונת דרכים לאחר תשלום תכוף

 18. בקשה לתשלום תכוף - מחלוקת לגבי שאלת החבות

 19. תשלום תכוף קטין – תשלום תכוף לקטינים - תאונות דרכים

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון