אימוץ - זכויות ההורים הביולוגיים

זכויות ההורים הביולוגיים לפני נתינת ילדם לאימוץ
בית המשפט קבע כי אין ספק שההשתייכות הראשונית, הבסיסית והזכות הטבעית של ילד היא לגדול אצל הוריו ושל הורים לגדל את ילדיהם, הצורך בהסכמת הורים לפני מסירה לאימוץ נקבע ככלל גדול בסעיף 8 לחוק אימוץ ילדים, תש"ך-1960 ויסודו בזכות האנושית היסודית שהילד שייך להוריו מולידיו, כשם שההורים שייכים לילדיהם יוצאי חלציהם. בית המשפט ציין כי אין המדובר כאן בשייכות במובן של בעלות בנכס, אלא בשייכות במובן של קשר טבעי . עם זאת פסק בית המשפט כי זכות זו לעולם איננה מוחלטת ומותנית במילוי חובותיו של ההורה כלפי ילדו, זכותם של ההורים הטבעיים באה לביטוי בחזקה כי טובתו של הילד היא אצל הוריו הטבעיים, לחזקה זו יסוד במציאות החיים, אך בסיסה הוא גם ערכי, והיא נובעת מזכות היסוד של ההורים הטבעיים ובהוראות חוק האימוץ כי לא יינתן צו אימוץ אלא אם הסכים ההורה או אם הוכרז הילד כבר אימוץ וכל עוד לא יינתן צו אימוץ, בית-משפט רשאי להרשות להורה לחזור בו מהסכמתו מטעמים מיוחדיםלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון