תאונת דרכים אחוזי נכות


 1. תאונת דרכים 5% נכות

 2. תאונת דרכים 1% נכות

 3. תאונת דרכים 44% נכות

 4. תאונת דרכים 23% נכות

 5. תאונת דרכים 50% נכות

 6. תאונת דרכים 27% נכות

 7. תאונת דרכים ללא נכות


פסק דין - ערעור על 10 אחוזי נכות - תאונת דרכים

בית משפט השלום בירושלים (כב' השופט פיינברג) פסק למערער, יליד 1955, פיצוי בגין הפסד השתכרות לעתיד סך של 50,000 ש"ח, כאשר נכותו הצמיתה נקבעה ל- 10% בתחום האורטופדי. לטענת המערער, הוא קופח על-ידי בית המשפט, ומכאן הערעור.

העובדות הצריכות לעניין הן שלתובע, צלם טלביזיה במקצועו, נקבעו 10% נכות לצמיתות בעקבות תאונת דרכים. בתאונה זו שארעה כאשר החליק התובע באופנועו, נשברה לו עצם הפיקה בברכו. המומחה הרפואי שהתמנה, ד"ר שאול לוין, קבע כי לתובע נותרו 10 אחוזי נכות לפי סעיף 35(1)ב לתקנות ביטוח לאומי בדבר קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה, (התשט"ז1965-), דהיינו "קיימת השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות".

המומחה הרפואי מטעם בית המשפט הוסיף ואמר, כי "הוא מסוגל להמשיך בעבודתו כצלם טלוויזיה תוך מגבלה חלקית, בהתאם למידת אחוזי הנכות".

בפסק דינו של בית משפט קמא נאמר כי "התובע לא הביא ראיות מספיקות כדי שניתן יהיה לקבוע בצורה מדוייקת או להעריך בצורת תחשיב מה ההפסדים הצפויים לו כתוצאה מהנכות...". כמו כן אמר בית משפט קמא, כי "התובע מסוגל להמשיך לעבוד וגם עבד באותו מקצוע למרות שיש לו מגבלה מסויימת בשל הנכות בברך....". השופט החליט לפסוק סכום גלובלי, בהתחשב ברמת ההשתכרות במקצועו כפי שהשתקפה בתלושי השכר, ופסק 50,000 ש"ח.

פסיקת סכום גלובאלי היא פרקטיקה הנוהגת בבתי המשפט, וכבר נאמר לא אחת כי אין להתערב בהחלטת בית משפט קמא אם הוא בוחר, לאור מכלול הראיות המונח לפניו, כי זו הדרך הנאותה לחשב פיצוי של נפגע. יחד עם זאת, פסיקה גלובלית

"אינה מהווה מרשם לפסיקת סכומים נמוכים במיוחד, כפי שיש וסברו בתחילה, כשם שאין בעשיית חישוב מפורט ערובה לפסיקת סכומים גבוהים. הכל ייעשה, כאמור לעיל, על-פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה תוך שאיפה ליתן ביטוי כספי הולם לנזקו של הנפגע העומד לפני בית המשפט" (ד' קציר, פיצויים בשל נזקי גוף, מהדורה רביעית, ע' 366).

ערכאת הערעור בודקת את הפסיקה הגלובלית מבחינה סבירותה, ואם נמצא שהסכום שנפסק אינו סביר, תוכל להתערב (ע"א 384/87 פורת נ. כלל בע"מ, פ"ד מז(3)659-660, אשר חלק אחר ממנו צוטט על ידי ב"כ המשיבה בסיכומיו).

נבדוק את סבירותה של פסיקת בית משפט קמא בעניין שלפנינו.

המערער עבד עובר לתאונה וגם לאחריה כצלם בסוכנות רוייטרס. עיון בתלושי שכרו לאותם ימים מוכיח, כי השתכרותו עובר לתאונה היתה גבוהה והוא אף עבד שעות נוספות רבות. שכרו עלה על שילוש השכר הממוצע במשק, ונכון לשנת 1995 עמד על כ- 20,000 ש"ח לחודש כולל שעות נוספות.

בית המשפט קמא קבע, כי התובע מסוגל להמשיך לעבוד וגם עבד באותו מקצוע, דהיינו צלם טלוויזיה, אם כי הכיר בכך שיש לו מגבלה מסוימת בשל הנכות בברך. השופט קמא סבר כאמור, כי 50,000 ש"ח מהווים סכום נכון, בהתחשב ברמת ההשתכרות של התובע כפי שהשתקפה בתלושי השכר מהתקופה בה עבד בסוכנות רוייטרס.

נראה לנו, כי המערער אכן קופח בראש נזק זה. אם היה נעשה חישוב של 10% משכרו, על פי הנכות הרפואית שנקבעה, היה הפסד השכר מגיע לכ 280,000 ש"ח. על החישוב הגלובלי להתבסס על הנתונים הקיימים. הבדיקה נעשית על-ידי חלוקת סכום הפיצוי במקדם ההיוון המתאים, בהתחשב בגיל 65 שנים כגיל פרישה ממוצע. בענייננו, בחלוקה כאמור, מתקבל הפסד חדשי של כ- 266 ש"ח, הפסד חודשי משכר נטו של כ- 15,000 ש"ח, דהיינו 1.7% הפסד חדשי, כאשר הנכות שנקבעה, המשקפת מגבלה מסויימת, היא 10%.

הסכום הנראה לנו הולם בנסיבות המקרה, כאשר המומחה הרפואי סבר כי יש מגבלה בכושר התנועה של המערער, הוא 120,000 ש"ח.

אשר על כן, מסקנתנו היא כי יש לקבל את הערעור ולהעמיד את הפסד כושר ההשתכרות של המערער על 120,000 ש"ח, כערכם ביום מתן פסק הדין על ידי בית משפט קמא. לסכום זה יתווסף שכ"ט עו"ד ומע"מ על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

בכתב הערעור נרשמו טענות נוספות, אולם ב"כ המערער לא חזר עליהן בסיכומיו ונראה כי זנחן (בצדק), ואין אנו דנים בטענות אלה.

המשיבה תשלם הוצאות הערעור בסך 7,500 ש"ח ומע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון