תאונת דרכים אין נכות

פסק דין

1. התובע יליד 1960 הגיש תביעה זו על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה - 1975 (להלן: "חוק הפלת"ד") וזאת עקב תאונת דרכים שבה נגרמו לתובע, לטענתו, נזקי גוף (להלן:"תאונת דרכים אין נכות").

2. הנתבעת איננה חולקת בדבר חבותה לפצות את התובע על פי חוק הפלת"ד. המחלוקת הינה בשאלת היקף הנזק שנגרם לתובע בעקבות תאונת הדרכים טופל התובע בבית חולים רמב"ם בחיפה, התלונן על כאבים בצוואר ובגב התחתון. צויין כי בעברו עבר ניתוח של פריצת דיסק. בבדיקה שלאחר תאונת הדרכים לא נמצאו שברים. התובע קבל צווארון ושוחרר לביתו לחופשת מחלה בת 3 ימים ומעקב בבית חולים. לאחר מכן, קבל התובע תעודות אי כושר לפרקי זמן נוספים שאותם הוא מייחס לתאונת הדרכים (ראה סעיף 9 לתצהירו של התובע). מומחה מטעם בית המשפט, ד"ר משה רופמן אשר בדק את התובע וציין בחוות הדעת כי התובע נחבל בתאונת דרכים, המשיך במעקב אורטופדי וטיפולי פיזיוטרפיה ומשכחי כאבים וכן היה במעקב נוירולוגי, וכי לאחר כחודשיים חזר לעבודה אך מדי פעם נזקק לימי מנוחה. המומחה מצא כי אין כל הגבלה בתנועות ואין קיפוח נוירולוגי וכן מצא המומחה כי ההגבלה ביישור עמוד השידרה המותני שאינה מלווה בנזק עיצבי הינה תוצאת עברו הרפואי הקודם דהיינו, הניתוח שעבר בגבו בעבר.

מסקנת המומחה היתה כי לא נותרה לתובע נכות צמיתה כתוצאה מתאונת דרכים - אין נכות.

3. התובע טוען לראשי הנזק הכוללים הפסד השתכרות ו/או עזרה שקבל בעיסקו בגין העבר לתקופות ימי מחלה שקבל, הוצאות בגין נסיעות, והנזק הבלתי ממוני (כאב וסבל).

4. הנתבעת כופרת בהיקף הנזקים הנטענים וטוענת כי תעודת המחלה הראשונה היא מיום 29.12.94 דהיינו, חודשיים לאחר תאונת דרכים אין נכות עם תחולה רטרואקטיבית מיום תאונת דרכים אין נכות. כמו כן, תעודת המחלה דנה בכאבי גב מבלי לציין את מקורם של כאבי הגב ועל כן אין לקבלה.

5. נשמעו עדויות בתיק זה כאשר התובע נחקר על תצהירו ת1/ (עמוד 7 לפרטיכל ואילך) וכן העיד החוקר מטעם הנתבע והרוקח ד"ר אחמד עבד אלבקי אשר לטענת התובע עזר לו בתקופת אי הכושר.

הפסד השתכרות לעבר

6. שקלתי את טענות הצדדים ואת העדויות ונראה כי אמנם התובע הגזים במידה רבה בתביעתו. אמנם נכון כי תעודת מחלה המוצאת כחודשיים לאחר תאונת דרכים אין נכות עם תחולה רטרואקטיבית משקלה נמוך ואין לקבלה כמות שהיא. כמו כן יש לקחת בחשבון כי התובע גם אם לא עבד פרק זמן מסויים פיקח על עיסקו וביקר בו מדי יום, כך שמבחינת הפסדי השתכרות אין לומר כי מדובר בהפסד השתכרות כמו הצורך בסגירת עסק או העסקת עובד במשרה מלאה בתקופה זו. (ראה עמוד 8 שורה 29 ואילך וכן עמוד 9 שורה 25). התובע אישר כי בית המרקחת לא היה סגור אלא תקופה של ימים בלבד והתרשמתי מנתוני המחזור העולים מפנקסי המע"מ (נ3/) כי בית המרקחת פעל באופן סדיר בתקופה זו. בהעדר נתונים של ממש, ולאחר שהתרשמתי כי יש לזכות את התובע בפיצוי מסויים ובאומדן גלובלי בגין ראש הנזק של אובדן השתכרות לעבר וזאת בהתחשב בעדותו של הרוקח ד"ר אלבקי (עמוד 15 שורה 18 ואילך ולפיכך), אני פוסק לתובע בראש הנזק של הפסד השתכרות לעבר סך של 2,500.- ש"ח. הטענה לגבי הרחבת העסקתה של הגב' ג'מילה לא הוכחה והיא נדחית.

הוצאות נסיעה והוצאות רפואיות

7. באשר להוצאות רפואיות אלה לא הוכחו ועפ"י פסה"ד בעניין אלחדד (ע.א. 5557/95, סהר חב' לביטוח בע"מ נ' אלחדד ואח', פ"ד נא (2) 724), משלא הוכח כי טיפול רפואי לו נזקק התובע אם בכלל, איננו נכלל בסל הבריאות אין מקום לפסוק פיצוי כלשהו בגין ראש נזק זה. עם זאת, התובע קבל טיפולים פיזיוטרפיים ובהנחה שההוצאות כוסו על ידי קופת חולים או על ידי הנתבע, יש לזכות את התובע רק בפיצוי בגין הוצאות נסיעה סכום באומדן גלובלי והסכום שנראה לי הוא סך של 1,200.- ש"ח.

נזק בלתי ממוני (כאב וסבל)

8. כאמור, לתובע לא נקבעה נכות צמיתה כתוצאה מתאונת דרכים אין נכות. התובע מבקש לפסוק לו סכום המגיע למקסימום סכום שיקול הדעת של בית המשפט במקרים כאלה. דהיינו, 10% מן הסכום המקסימלי. ואילו הנתבעת לא ציינה פיצוי בגין ראש נזק זה. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ובהתחשב בסוג הפגיעה, והטיפולים הרפואיים שניתנו עד להחלמה, אני פוסק לתובע סך של 7,000.- ש"ח.

9. אשר על כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הנקובים בסעיפים 6, 7, ו8- לעיל ובסך הכל סך של 10,700.- ש"ח בצירוף הוצאות המשפט ושכר טירחת עורך דין, בשיעור של 13% בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון