האם טובת הילד יכולה לשמש עילה לאימוץ

בית המשפט פסק ביחס להחלטה אם ילד הוא בר אימוץ, שיש צורך בעילה מיוחדת ויוצאת דופן. טובתו של הקטין כשלעצמה אינה עילה שכזו. משום כך גם אין מוציאים ילד מרשות הוריו רק משום שטובתו דורשת זאת. עוד נפסק כי טובתו של הקטין אינה עילה עצמאית התלויה על בלימה, לפיה מכריעים כביכול בכל עת איפה יהיה מקום משמורתו ושהותו של הקטין, היא אמנם משמשת קנה מידה מדריך ראשון במעלה, אך היא יכולה להיות מיושמת רק כאשר יש עילה שבדין לשקילתה של הבחירה בין אפשרויות חלופיות פתוחות. משמע, בהעדר נתונים משפטיים המתירים כאמצעים יוצאי דופן שינוי במקום שהותו של הקטין וכתוצאה נגררת מכך גם שינוי במעמדו של ההורה, אינם מתגבשים כלל התנאים המוקדמים, בהם יש ליישם את קנה המידה האמור. ממילא אין מקום למתן החלטה, המורה על הוצאת ילד מידי הוריו או על השארתו מחוץ לבית הוריו בניגוד לרצונם, כאשר הטעם הבלעדי לכך הוא, כי הדבר הוא לטובתו של הקטין. לו היה הדבר כך, היה נפתח, למשל, פתח לנטילת ילדיהם של הורים החיים במצוקה כדי להעבירם מסיבה זו בלבד לרשותו של אחר, ולא הוא. מקרה מיוחד המצדיק התערבות בית המשפט הוא מסוג אותם מקרים של הזנחה והתעללות של קטין ואי קיום חובותיהם של ההורים כלפי ילדיהם עד כדי פגיעה בשלומו ברווחתו וביכולתו לגדול ולהתפתח בצורה תקינהלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טענת העדר עילה

 2. זכויות הילד כעילה לאימוץ

 3. הוכחת עילת הנטישה

 4. יסודות עילת העושק

 5. הגדלת מזונות – הפחתת מזונות

 6. התיישנות עילת תרמית

 7. התיישנות עילת תביעה

 8. הרעה מוחשית בתנאי עבודה

 9. נטל ההוכחה בעילת הנטישה

 10. מחיקת התביעה מחוסר עילה

 11. ייחוד העילה חוק הפלת''ד

 12. סילוק על הסף העדר עילה

 13. פסק דין על סמך עילה שונה

 14. עונש על בעילה אסורה בהסכמה

 15. האם טובת הילד יכולה לשמש עילה לאימוץ

 16. עילות אימוץ - סעיף 13 לחוק אימוץ ילדים

 17. עילת תביעה אישית בתביעה ייצוגית

 18. האם עומס בעבודה עילה להתפטרות ?

 19. עילת כפייה: סעיף 17 לחוק החוזים

 20. תשלום משכורת חלקי עילה להתפטרות

 21. תביעה בעילת רשלנות נגד רואה חשבון

 22. עילות שונות בתביעה הצהרתית כספית

 23. אי תשלום משכורת בזמן עילה להתפטרות

 24. מחיקת תביעה נגזרת בהעדר עילה אישית

 25. תביעה של הנתבע נגד התובע באותה עילה

 26. עילת סל: סעיף 31(א)(4) לחוק בתי המשפט

 27. התיישנות עילת תביעה לפני חקיקת חוק ההתיישנות

 28. האם עילת התביעה במקרקעין לא מוסדרים התיישנה ?

 29. הגשת תביעה באותה עילה לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 30. האם ניסוח מטעה עילה לפסילת שאלות בבחינות הלשכה ?

 31. תאונת דרכים - האם אפשר להגיש תביעה אישית נגד נהג ? ייחוד עילה

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון