ידועים בציבור - הלכת השיתוף

בית המשפט פסק כי העובדה שבני-זוג מקיימים חיי צוותא מבלי למסד את הקשר שביניהם באקט פורמאלי של נישואין ובייחוד כשהם נוהגים כך מתוך בחירה ולא בשל היותם מנועים מלהינשא, אינה חסרת משמעות. לעתים עשויה עובדה זו להעיד על ארעיות הקשר שבין בני הזוג, או על היותו קשר בלתי-מחייב, ובכך לשלול כוונת שיתוף. אך קיום חיי צוותא ללא נישואים עשוי להיות בעל משמעות, לא רק לעניין עצם תחולתה של הילכת השיתוף על בני זוג ידועים בציבור, אלא גם ואולי אף בעיקר לעניין היקף תחולתה של הילכת השיתוף על בני-זוג כאלה בנכסים. כך, צומצמה הלכת השיתוף אשר חלה בין ידועים בציבור לאותם נכסים אשר נצברו במהלך החיים המשותפים המשמשים את הצדדים בחיי היום-יום, או נרכשו על ידם במשותף, כדוגמת תכולת הדירה, המכונית המשותפת ולהבדיל, לדוגמא, מנכסים עסקיים. בית המשפט פסק כי תחולת הלכת השיתוף במובנה המצומצם, כמפורט לעיל, על ידועים בציבור, הינה פועל יוצא של ניהול משק בית משותף על ידי הידועים בציבור כאשר לגבי נכסים אחרים נדרש התובע להוכיח כוונת שיתוף. כך, הלכת השיתוף אשר חלה על פי הפסיקה של בית המשפט על ידועים בציבור שונה מזו החלה לגבי זוגות נשואים, והיא מצומצמת ממנה מאחר ויש צורך בראיה נוספת על מנת להרחיבה מעבר לנכסי היום יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ידועים בציבור

 2. ידועים בציבור - הלכת השיתוף

 3. אלימות נגד ידועה בציבור

 4. קצבת שאירים ידועה בציבור

 5. פינוי ידועה בציבור מדירה

 6. הכרה בגרושה כידועה בציבור

 7. קצבת שארים לידועה בציבור

 8. מגורים משותפים כראיה לידועים בציבור

 9. היסודות להוכחת קשר של ידועים בציבור

 10. תביעה להכרה כידועה בציבור

 11. זכויות ידועה בציבור בירושה

 12. פנסיית שארים לידועה בציבור

 13. ידועים בציבור שלא גרים ביחד

 14. פסק דין הצהרתי ידועה בציבור

 15. ידועה בציבור שבן זוגה נפטר

 16. ידועה בציבור של עובד הסתדרות

 17. מזונות לידועה בציבור לפי הסכם

 18. ידועה בציבור 3 שנים לפני הפטירה

 19. ידועה בציבור של דייר מוגן שנפטר

 20. ידועים בציבור פסק דין הצהרתי זכויות בדירה

 21. הכרה כידועים בציבור בביטוח לאומי

 22. זכויות ידועה בציבור לחצי מהירושה

 23. המרצת פתיחה להכריז על ידועה בציבור

 24. תביעה לקצבת שאירים של ידועה בציבור

 25. זכויות ידועה בציבור של חייל שנהרג

 26. הגדרת ידועה בציבור בתקנון קרן פנסיה

 27. האם ידועה בציבור זכאית לקצבת שארים ?

 28. צו מניעה נגד כניסה לדירה ידועה בציבור

 29. מזונות שיקומיים (זמניים) לידועה בציבור

 30. ידועה בציבור של משרת משרד הביטחון שנפטר

 31. שוהה בלתי חוקי מאפריקה - ידועים בציבור

 32. פנסיית שאירים מחברת מבטחים כידועה בציבור

 33. זכאות ידועה בציבור לקצבת שאירים קרן פנסיה

 34. זכויות פנסיה לידועה בציבור לאחר פטירת בן הזוג

 35. זכויות ידועה בציבור לקבלת פיצויים בעקבות מוות בתאונת דרכים

 36. זכויות גרושה (ידועה בציבור) של חייל שנספה במערכה

 37. הכרה בידועה בציבור כתלויה של אדם שנהרג בתאונת דרכים

 38. רכוש משותף ידועים בציבור / שיתוף בנכסים ידועים בציבור

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון