טובת הילד

שאלת טובת הילד שעוד לא נולד
בית המשפט ציין בפסיקתו כי שאלת טובתו של ילד שונה מכל שאלה אחרת הבאה לפני המשפט, אין היא שאלה שבעובדה, שהרי הטובה הנדונה היא טובת הילד לעתיד-לבוא ואין היא שאלה שבדין, שהרי שום דין אינו קובע לה מסגרות. למעשה טובת הילד היא עניין לנבואה. על כן הכרעות על גורל ילדים קטנים הן הקשות והמעיקות ביותר אשר שופטים נדרשים להן וכי מושג טובת הילד מקפל בתוכו, לפחות ברמה העקרונית, גם תפיסות ערכיות של החברה, ובמסגרתו יש לקחת בחשבון את דרכיה ותפיסותיה של החברה. לא יהיה זה ראוי להתעלם לחלוטין מן המציאות ומתפיסות חברתיות, העשויות להשפיע על הילד. ההכרעה מהי טובת הילד בכל דבר ועניין, לא מתייחסת לטובתם של ילדים באופן כללי, אלא למקרה הפרטני שבא בפני בית המשפט והבחינה היא של טובת הילד המסוים שעניינו מגיע לכלל הכרעהלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון