תביעת דמי השימוש - גירושין

גירושין - תביעת דמי השימוש בין שותפים
בית המשפט פסק כי תביעות "דמי השימוש" נגזרו מענף שהתפתח מדיני המקרקעין. סעיף 33 לחוק המקרקעין, התשכ"ט 1969 קובע כי שותף שהשתמש במקרקעין משותפים חייב ליתר השותפים לפי חלקיהם במקרקעין, שכר ראוי בעד השימוש. מקור הזכות של שותף לקבל את חלקו מפירות מקרקעין משותפים, בהם השתמש שותפו, נובע מדיני עשיית עושר ולא במשפט ואולם הסייג לאמור לעיל הוא כי השותף המשתמש מנע שימוש כזה מן השותף האחר, ולא השתמש לבד עקב עזיבתו מרצונו של שותפו. בית המשפט קבע כי חובה זו אכן קיימת, אולם רק כאשר השותף האחר השתמש במקרקעין באופן בלעדי, באופן שנמנע מיתר השותפים להשתמש אף הם באותם מקרקעין. היה ולא נמנע השימוש הזה מיתר השותפים גם כאשר הם לא השתמשו במקרקעין בפועל, אין השותף חייב בתשלום כלשהו ליתר השותפים. לאחרונה, נדרש בית המשפט העליון לנושא זה וחזרה ונקבעה ההלכה כי העובדה שעקב סכסוך עזב אחד מבני הזוג את דירת המגורים אפילו מרצונו אינה מעידה כשלעצמה כי הוא מוותר על זכויותיו הקנייניות בדירה ובכלל זה הזכות לשכר ראוי עבור השימוש ומאידך, נאמר כי אין פירושו של דבר שבן הזוג הנשאר בדירה, הופך באחת לשוכר בעל כורחולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי שימוש בבית כנסת

 2. חוב דמי שימוש ראויים

 3. דמי שימוש ראויים פשרה

 4. דמי שימוש באולם מתנ''ס

 5. דמי שימוש ראויים במקרקעין

 6. סילוק יד ותשלום דמי שימוש

 7. דמי שימוש ראויים בבית מגורים

 8. דמי שימוש ראויים אנטנה סלולרית

 9. דמי שימוש בקרקע עקב סלילת דרך

 10. כפל פיצויים דמי שימוש ירידת ערך

 11. התיישנות תביעה לדמי שימוש ראויים

 12. תביעת דמי השימוש בהליך גירושין

 13. דמי שימוש ראויים בגין שימוש חורג

 14. ערעור על הפחתת דמי שימוש בפסק דין

 15. אגרה בתביעה כספית לדמי שימוש ראויים

 16. ערעור לעליון על פסיקת דמי שימוש ראויים

 17. דמי שימוש ראויים בגין שימוש ברכוש המשותף

 18. טענת אי זכאות העירייה לדמי שימוש בשל התנהגותה

 19. תובענה לסילוק יד ממקרקעין ולתשלום דמי שימוש ראויים

 20. תביעה לתשלום דמי שימוש ראויים בגין שימוש בגג בניין

 21. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין ולתשלום דמי שימוש ראויים

 22. תביעה לדמי שימוש ראויים בגין השימוש שעשתה העירייה במקרקעין

 23. תביעה בגין פחיתת ערך, דמי שימוש ראויים ועוגמת נפש במסגרת סכסוך בין שכנים

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון