האם ניתן לכפות לבצע בדיקת רקמות – אבהות

סירוב לבצע בדיקת רקמות - אבהות
בית המשפט שדן בשאלה האם ניתן לכפות לבצע בדיקת רקמות – אבהות, פסק בעבר כי זכות יסוד היא עם הנטען לאבהות שלא תיערך בדיקת סווג רקמות על אף שבדיקה רגילה היא ככל בדיקת דם אחרת מסוגה ואין בה חשש סכנה כלשהיא לבריאותו שלא בהסכמתו, ושלא ייפגע גופו שלא לרצונו, אף כחודה של מחט הבדיקה. אך קיימת גם קיימת זכות יסוד של כל אדם באשר הוא שידע מי הוא אביו מולידו, כאשר שתי זכויות יסוד אלה מתנגשות זו בזו גישת בית המשפט כל עוד לא נאמר אחרת בחקיקה של הכנסתכי עדיפה זכותו האמורה של האב הנטען על פני זכותה האמורה של הקטינה ומשלא באים לפגוע בזכותו של האב הנטען שלא ייפגע גופו, ואין כופים עליו להיבדק ואף לא מחייבים אותו, אין להעלות על הדעת כי לא נסיק את המסקנה ההגיונית המתחייבת מכבישת הראיה המכרעת המסורה בידו, ובידו בלבד, להוכיח במידה הקרובה לודאי אם הוא אביה של הקטינה אם לאו. הסקת מסקנה מסירובו להיבדק בדיקת דם מחויבת ההגיון והמציאות היא ומקובלת היא, כאמור, ברוב המערכות המשפטיות שהוא אביהם של קטינים.משסרב אחד מבעלי הדין, ואין בפיו נימוק סביר לסירובו, אין בית המשפט רשאי לכפות עליו לקיים בדיקה זו ואף אינו יכול לחייבו בה, אך רשאי בית המשפט להסיק מסירוב זה ככל שייראה בעיניו לנכון בנסיבות העניין. כאמור, בית המשפט קבע כי לא ניתן לכפות על אדם לבצע את בדיקת סווג הרקמות בשל אופיה הפולשני והפגיעה בזכויות האדם הבסיסיות של האב, הנגרמת לכאורה עם בצועה בניגוד לרצונו

המצב המשפטי כיום
כיום, בדיקת סווג הרקמות אינה מצריכה אפילו שאיבת דם מגופו של הנבדק. הבדיקה מתבצעת בדרך של נטילת דגימת רוק, שערה או עור מגופו של הנבדק. צורה זו של בדיקה אף פחות חודרנית ופולשנית מכפי שהייתה בעת כתיבת פסק הדין לעיל, והפגיעה בגופו ובצנעתו של הנבדק כמעט ואינה קיימת. עובדה זו מחלישה את זכות היסוד של האב במאבקה למול זכות היסוד של הילד והיוותה רקע להצעת חוק פרטית בנושא המתיר לבית המשפט לכפות על בעל דין לבצע את הבדיקהלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אפליית הורים

 2. התנכרות הורית

 3. תביעה להכרה באמהות

 4. מפגשים במרכז קשר

 5. אובדן שירותי הורה

 6. צו סילוק הורה מהבית

 7. תביעה נגד הורים על הזנחה

 8. מעמד להורה של אזרח ישראלי

 9. הטבות בדיעבד להורים שכולים

 10. נוהל הורה קשיש במשרד הפנים

 11. בית ספר להורות בראי בית המשפט

 12. הורות פסיכולוגית / הורות הסכמית

 13. הפרת הסדר הורות / אכיפת הסדר הורות

 14. מתן טיפול רפואי לקטין ללא הסכמת הוריו

 15. טענת האם כי "האב מסוכן", בתביעה להסדרי ראיה

 16. הפרת הסדרי ראייה ע"י האם / סנקציות נגד הורה

 17. חשיבות הקשר בין אבא לילד שלו - עמדת בית המשפט

 18. תביעה בין אחים להשתתף בהוצאות הליך משפטי של הורה

 19. בדיקה גנטית כתנאי לרישום הורים של ילד במשרד הפנים

 20. האם אפשר להכריח הורים לתת טיפול רפואי לילד שלהם ?

 21. אמא שמנסה "להרחיק" את האבא מהילד שלו: עמדת בית המשפט

 22. מה "העונש" על הורה שמנסה להרחיק את הילד מההורה השני ?

 23. סירוב הורים לטיפול רפואי (כימותרפיה) לילד בהוראת הרב שלהם

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון