מינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס - סעיף 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות
סעיף 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, תשכ"ב-1962, קובע כי בית המשפט רשאי בכל עת, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, או לבקשת צד מעוניין ואף מיוזמתו הוא, לנקוט אמצעים זמניים או קבועים הנראים לו לשמירת ענייניו של הקטין, של פסול דין ושל חסוי, אם על ידי מינוי אפוטרופוס לדין ואם בדרך אחרת, וכן רשאי בית המשפט לעשות את הקטין פסול דין אם החסוי פנה אליו בעצמו

פרשנות סעיף 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות
בית המשפט קבע בפסיקתו כי הוראות סעיף 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, נתנו ביטוי להשקפה כי למדינה יש הכח והסמכות להתערב ביחסי הורים וילדים, תוך חיזוק מעמדו של הילד כלפי הוריו, כשיקול מרכזי בפתרון הסכסוך בין ההורים, ואולם קביעה מראש של סנקציה לא בגין הפרעה לקשר של אחר ההורים, אלא כ"תמריץ שלילי" להורה שלא יקיים קשר, עלולה לגרום בדיוק ההיפך, היא יכולה להעצים את הסכסוך בין ההורים, והיא איננה "עידוד" לקשר החם והרצוי בין הורה לילדו חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לא נועד על פי תכליתו לייצר "סנקציה". הדגש בסעיף 68 לחוק הוא על אמצעים זמניים, לפיכך קביעת סנקציה "מכאן ולעולם" - אינה נכונה. סנקציה היא אמצעי אכיפה הננקט בדיעבד לאחר אזהרה מתאימה, ותוך שיקול דעת, בדומה לפקודת ביזיון בית המשפט. אין זה ראוי שהסנקציה תהפוך ל"מכשיר פיננסי" מראש, בוודאי שלא מתוך כוונה כביכול לעודד קשר הורה ילד. מה עוד שנקיטת האמצעים עליה מדבר הסעיף, יוצרת ערוצים נוספים להורות כמו אפוטרופוס לדיןלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מינוי אפוטרופוס

 2. פקיעת האפוטרופסות

 3. אפוטרופסות משותפת

 4. התפטרות אפוטרופוס

 5. סמכויות אפוטרופוס

 6. תביעה נגד אפוטרופוס

 7. חובות של אפוטרופוס

 8. מתי צריך אפוטרופוס ?

 9. מתי ממנים אפוטרופוס ?

 10. ביטול מינוי אפוטרופוס

 11. חובות הורים אפוטרופוסים

 12. אפוטרופסים לניצולי שואה

 13. מתי יש למנות אפוטרופוס ?

 14. מי יכול להיות אפוטרופוס

 15. מינוי אפוטרופוס לנכה צה"ל

 16. תביעה נגד האפוטרופוס הכללי

 17. פיצויים בגין אפוטרופסות בתאונות דרכים

 18. יחסי עובד מעביד האפוטרופוס הכללי

 19. מכירת נכס של קטין ע''י אפוטרופוס

 20. מוות של אחד ההורים - מי האפוטרופוס

 21. מוות של שני ההורים - מי האפוטרופוס

 22. תביעת יורש בגין נכס שניתן לאפוטרופוס

 23. העברת בעלות במקרקעין ע''י אפוטרופוס

 24. בקשה למינוי אפוטרופוס על חולה אלצהיימר

 25. האם מינוי אפוטרופוס פוגע בכבוד האדם וחירותו ?

 26. האם פעולה של חסוי ללא הסכמת האפוטרופוס תקפה ?

 27. מינוי אפוטרופוס לבעל דין במסגרת תביעה אזרחית

 28. בקשה של ההורים (אפוטרופסים) להפסיק תביעה של קטין

 29. בקשה למינוי אפוטרופוס בגלל ניסיון להשתלט על רכוש האב

 30. אפוטרופוס גירושין - מי אפוטרופוס קטין לאחר גירושים של ההורים

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון