היתר נישואין

היתר נישואין - בקשה על פי סעיף 5 לחוק גיל הנישואין
בפני בית המשפט עמדה בקשה להתיר לנערה שטרם מלאו לה 17 שנה להינשא, הבקשה הוגשה על ידי הוריה של הנערה ובן זוגה המיועד. סעיף 1 לחוק גיל הנישואין קובע את גיל הנישואין: 17 שנה וסעיף 2 קובע עבירה למי שנשא נערה, שטרם מלאו לה 17 שנה. סעיף 5 קובע כי על אף האמור בחוק זה רשאי בית המשפט לענייני משפחה לתת היתר לנישואי נערה אם היא ילדה או הרתה לאיש אשר ברצונה להינשא והיתר לנישואי נערה או נער אם מלאו להם 16 שנה ולדעת בית המשפט קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן היתר זה

פרשנותו של סעיף 5 לחוק - טובת הנערה
הנסיבות המיוחדות המצדיקות מתן היתר נישואין אינן "רשימה סגורה" ויחד עם זאת ישנם מספר עניינים שאינם כשלעצמם יכולים להוות נסיבות מיוחדות כדלקמן: הסכמת הנערה לנישואים, הסכמת הורי הנערה לנישואים, מנהגי העדה, הכנות לנישואים. בית המשפט פסק כי ביסוד מתן ההיתר עומדת, בעיקרו של דבר, טובת הנערה. אכן, עשויות להיות נסיבות, שבהן טובתה של זו תצדיק מתן היתר. הדבר כרוך בבשלותה, בנורמטיביות התנהגותה והתנהגות בן זוגה, בגורמים סביבתיים ובשאר נסיבות, העושות את מתן ההיתר לחלופה הטובה ביותר מבחינתה. לעומת זאת, עשויות להיות נסיבות, בהן טובתה של הנערה ואף הנערה ההרה היא, שההיתר לא יינתן. כך הוא, בוודאי, כאשר הנערה אינה בשלה ואינה מתפקדת, והיא מצויה בעזובה ובמסגרת שבורה, חברה הוא בעל עבר - ואולי גם עתיד - פלילי וכאשר שאר הנסיבות מצביעות על כך, כי החלופה הטובה ביותר מבחינתה של הנערה היא באי מתן ההיתר ובדחיית ההכרעה בדבר הנישואין עד שתתבגר

השיקולים בהחלטת בית המשפט
בית המשפט ציין בפסיקתו כי ההחלטה היא, בסופו של דבר, פרי ניסיון לאזן בין השיקולים השונים תוך בחירת האפשרות הטובה ביותר לנערה או, לפחות, הגרועה לה פחות. מטבע הדברים, שאין לקבוע בעניין זה מסמרות, שיקול, שעשוי להיות מכריע לעניינה של קטינה פלונית, עשוי להתקזז ולהתגמד על ידי שיקולים אישיים אצל קטינה אלמונית. המחוקק עצמו נמנע, מטעם זה כנראה, ממתן מבחנים מדויקים להגדרתם של המצבים, שבהם יש מקום ליתן היתר לנישואי נערה. התבונה וניסיון החיים מחייבים השארת עניין זה גמיש להחלטתו של השופט הדן בעניין

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון