חוק יחסי ממון – איזון משאבים

חוק יחסי ממון – איזון משאבים
סע' 5(א)(2) לחוק חוק יחסי ממון בין בני-זוג קובע כי עם פקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מותו של בן זוג זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג, למעט גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף או מוות. בית המשפט פסק לעניין זי כי על פי נוסחו, ועל פי מטרתו של סעיף זה יש לאמר כי סעיף 5(א)(2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג מדבר בכספים הניתנים לנכה על מנת להחזירו למצב בו היה לפני קרות הפגיעה. מענק, סיוע עבור רכישת רכב למי שנפגע ברגליו הינה בגדר פיצוי על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג שכן באים הם על מנת לאפשר ניידותו של הנכה שנפגע ברגליו ולקרבו ככל האפשר למצבו שלפני הפגיעה וכספים אלה מבקש המחוקק כי יישארו בידי הנכה וישמשו למטרת החזרת מצבו לזה שהיה לפני הפגיעה מבחינת יכולת ניידותו. עוד נפסק כי המענק לרכישת רכב מיועד אך ורק לרכישת רכב אין הוא ניתן בדמים אשר בהם יעשה הנכה כל שירצה כי אם ניתן לצורך רכישת רכב בלבד, אולם בית המשפט ציין כי לא כל שווי הרכב יוצא מהאיזון שכן הרכב לא נרכש כולו מכספי מענק, שליש משוויו ניתן כהלוואהלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם ממון פיקטיבי

 2. הסכם ממון למראית עין

 3. עיקול רכב הסכם ממון

 4. יחסי ממון בין בני זוג

 5. ביטול הסכם ממון בהתנהגות

 6. ביטול הסכם ממון מחמת עושק

 7. חוק יחסי ממון – איזון משאבים

 8. עורך דין הסכם ממון

 9. נישואים לפני חוק יחסי ממון

 10. שיתוף בנכסים - חוק יחסי ממון בין בני זוג

 11. אישור הסכם ממון - - סעיף 2 לחוק יחסי ממון

 12. ערעור על תשלום חודשי לפי הסכם ממון

 13. בעלות משותפת בנכס - חוק יחסי ממון

 14. הסכם ממון בין גבר נשוי לידועה בציבור

 15. חובת השופט להסביר על משמעות הסכם ממון

 16. ביטול הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין

 17. האם הסכם ממון יוצר זכויות כלפי צד שלישי ?

 18. האם צריך אישור בית משפט כדי לשנות הסכם ממון ?

 19. תביעה לשמירת זכויות על פי סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון