אלימות במשפחה

אלימות במשפחה – אלימות פיזית – אלימות נפשית
עיון בחוק למניעת אלימות במשפחה מעלה, כי המחוקק ערך אבחנה בין אלימות פיזית המהווה סכנה גופנית סעיפים 3(1)-3(2) לחוק לבין אלימות נפשית/רוחנית, ופגיעה בניהול סביר ותקין של החיים בבית סעיף 3(3) לחוק. מחד, המחוקק הרחיב את היריעה בעניין אלימות שיש לתת כנגדה צו הגנה וכלל בה גם אלימות נפשית לרבות התנהגות שאינה מאפשרת ניהול סביר ותקין של החיים בבית, שלמעשה יכולה להוות גם סוג של התעמרות נפשית. מאידך, צמצם המחוקק את תחולת עילת אלימות נפשית בגינה יינתן צו הגנה להתעללות נפשית מתמשכת וצמצם את תחולת עילת הפגיעה בניהול סביר ותקין של חיי המשפחה להתנהגות בפועל, להבדיל מהתנהגות הנותנת בסיס סביר להנחה זו. בית המשפט פסק כי, אם נכלול בגדר אלימות רוחנית מצד הבעל כלפי האשה גם מקרים בהם התנהגותו של הבעל מתמצה בכך שעזב את הדירה המשותפת ובגד באשתו, נרחיב את היקף תחולתו של הסעד הנדון יתר על המידה. הרחבה כזו תגרום לכך שבמסגרת ההחלטה האם ליתן צו איסור כניסה יצטרך בית המשפט לשקול גם סממנים של הסדר היחסים בין בני הזוגלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו הגנה

 2. אלימות במשפחה

 3. מעצר בעל אלים

 4. הוכחת מעשה אלימות במשפחה

 5. אלימות בין שכנים

 6. תביעה של אישה למתן צו הגנה

 7. פיצוי על מעצר אלים

 8. כתב אישום על אלימות

 9. גישת בית המשפט לאלימות במשפחה

 10. פיצוי כספי על אלימות

 11. אלימות בין שתי משפחות

 12. פינוי בעל אלים מהבית

 13. פיצוי על אלימות פיזית

 14. תביעה אזרחית על אלימות

 15. פיטורי עובד עקב אלימות

 16. אלימות נגד אישה בהריון

 17. אלימות במשפחה נגד נשים

 18. פגיעה בניהול סביר ותקין של החיים

 19. עבירות אלימות נגד הגרושה

 20. פיטורים עקב התנהגות אלימה

 21. חובת הפיקוח על אלימות בבית הספר

 22. עונש על אלימות כלפי האישה

 23. פיצויים על אלימות בני נוער

 24. עונש על אלימות כלפי קטינים

 25. התפטרות מהעבודה בגלל אלימות

 26. מה העונש על אלימות שוטרים ?

 27. צו מניעה קבוע אלימות במשפחה

 28. העונש על אלימות כלפי בת זוג

 29. גזר דין בעבירת אלימות עם נשק

 30. פיצויים בגין אלימות בבית הספר

 31. העונש בגין אלימות כלפי האישה

 32. מעמד לבן זוג זר הסובל מאלימות

 33. עונש קל על אלימות כלפי בת זוג

 34. העונש על עבירות אלימות במשפחה

 35. עתירה לבג"ץ בנושא התנכלויות אלימות

 36. עילת מעצר בעבירות אלימות במשפחה

 37. אלימות כלפי אישה בנוכחות הילדים

 38. אלימות כלפי גרושה - תקיפת גרושה

 39. אלימות כלפי עובדים כתאונת עבודה

 40. אחריות המורה על אלימות בבית הספר

 41. הרחקת הבעל מהבית ללא הוכחת אלימות

 42. העונש על אלימות מינית כלפי בת זוג

 43. האם אלימות בעבודה היא תאונת עבודה

 44. שבר בארובת העין שנגרם כתוצאה מאלימות

 45. צו הגנה על פי חוק למניעת אלימות במשפחה

 46. עילת מסוכנות בעבירות אלימות כלפי הורה

 47. אלימות שוטרים נגד אזרחים - תביעה אזרחית

 48. ערעור על קולת העונש בעבירות אלימות במשפחה

 49. היזק לרכוש במזיד הפעלת תנאי עבירת אלימות רכוש

 50. מה העונש על עבירת אלימות של שוהה בלתי חוקי בארץ ?

 51. מכות בעבודה - האם אלימות בעבודה מהווה תאונת עבודה

 52. בקשה לא לפרסם פרטי דיון בביהמ"ש בעבירות אלימות במשפחה

 53. פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מבעיטות ילדים במהלך משחק אלים

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון