תאונת דרכים - ערעור על פיצוי נמוך

פסק דין

השופט ש. פינקלמן:

1. בפנינו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בעכו (כב' סגן הנשיא ר.ש. צמח). פסק הדין ניתן ביום 25.5.99 בת.א. 2159/98 .

2. המערער מס' 1, יליד שנת 1982, קטין ביום קרות התאונה, היה מעורב בתאונת דרכים שארעה ביום 6.6.97. המערער נפגע בחלקי גוף שונים, בעיקר בראשו. ד"ר פלד, שבדק את המערער מטעם בית המשפט, קבע לו נכות צמיתה בשיעור של 10% בתחום הנוירו פסיכיאטרי.

בית משפט קמא פסק לתובע פיצויים בסכום מצטבר בן 73,025 ש"ח, על בסיס ראשי נזק שונים. בראש נזק של הפסד כושר ההשתכרות בעתיד, פסק סכום גלובלי בן 50,000 ש"ח.

3. מכאן הערעור שבא בפנינו, וכולו במישור של גובה הנזק.

4. המערערים טוענים כי הסכום שנפסק על ידיד בית משפט קמא נמוך ביותר, ואינו הולם את חומרת פגיעתו של המערער. ועתירתם היא לקבל את הערעור ולפסוק לזכותם "פיצוי הולם וריאלי שיתאים לטיב הפגיעה, חומרתה ולשיעור הנזקים המשמעותיים שנגרמו וייגרמו למערערים כתוצאה מהתאונה נשוא התביעה".

5. כבר נקבעה הלכה לפיה בית משפט של ערעור אינו בא במקום הערכאה הדיונית, ואינו נוטה להתערב על נקלה באומדנת ערכאה זו. אפילו אם נראה לערכאת הערעור כי אילו היה הוא יושב בדין לראשונה, יכול שקביעתו היתה שונה.

6. לא מצאנו מקום להתערב בסכומים השונים אותם פסק בית משפט קמא על בסיס אותם ראשי הנזק, למעט ראש נזק של הפסד כושר ההשתכרות.

7. אין חולק כי התובע , מערער מס' 1 , הינו חרש אילם מלידה. בית משפט קמא סבר, ככל הנראה, שיש ליתן משקל נכבד לנכות זו בפרק של הפסד כושר ההשתכרות בעתיד. מטעם זה עמד ופסק למערער, בראש נזק זה, 50,000 ש"ח בלבד.

נראה לנו כי בעשותו כן קימץ ידו יתר על המידה ובדרגה המחייבת את התערבותנו.

8. בידוע הוא, כי בראש נזק של הפסד כושר ההשתכרות בעתיד, בהתייחס לקטין, אין בסיס טוב יותר להערכת הפסד זה מאשר השכר הממוצע במשק. אכן, תוך מתן הדעת לנתוניו האישיים של הנפגע, ולסיכויים שהיו לו להשתלב בשוק העבודה אלמלא התאונה. ראה לעניין השכר הממוצע במשק בהתייחס לקטין שנפגע, ע.א. 1121/90, כלל חב' לביטוח בע"מ נ. מרגלית (תקדין עליון, כרך 93(4), 619 וראה כמו כן ת.א. 274/92 (חי) עבדאללה אייל נ. סעידה סלח, תקדין מחוזי, כרך 97(3), 1993 ,עמ' 620).

9. בעניננו לא באו ראיות ממשיות על אודות נתוניו האישיים של התובע - המערער, לבד מן העובדה שהוא חרש אילם מלידה. יכול גם שהפסיק את לימודיו קודם זמנם. פגמים אלה, הם כשלעצמם, אינם מחייבים קביעה עובדתית לפיה התובע ימצא תמיד בתחתית סולם ההכנסות.

בחינה של הסכום שנפסק מעלה כי סכום זה נפסק על בסיס של פחות מ- 30% מן השכר הממוצע במשק. סכום אשר כזה נראה להיות נמוך יתר על המידה. חשבון נכון גם צודק, יעמיד את סכום הפיצויים בראש נזק זה, על בסיס של כ- 2/3 מן השכר הממוצע במשק. לשון אחר, הסכום שצריך היה לפסוק אותו בראש נזק זה הינו 125,000 ש"ח. מכאן לסכום נוסף בן 75,000 ש"ח.

10. אציע לחברי הנכבדים לקבל את הערעור.

ש. פינקלמן - שופט

אני מסכימה.

ש. שטמר - שופטת

אני מסכים.

ר. ג'רג'ורה - שופט

אני מסכים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצויים תאונת דרכים

 2. תאונת דרכים קשה - פגיעת ראש

 3. פיצויים תאונת דרכים עם פצועים

 4. איך מחשבים פיצויים תאונת דרכים

 5. פיצויים תאונת דרכים נהג שיכור

 6. פיצויים תאונת דרכים נהג שיכור

 7. כמה פיצויים לאדם שמת בתאונת דרכים

 8. פיצויים משפחה אדם מת בתאונת דרכים

 9. תאונת דרכים - ערעור על פיצוי נמוך

 10. פיצויים למשפחה של הרוג תאונת דרכים

 11. פיצוי על תאונות דרכים קלות

 12. רכיבי פיצוי תאונת דרכים קשה

 13. פיצוי בגין תאונת דרכים קלה

 14. תאונת דרכים - ערעור על תביעת פיצויים

 15. פיצויים למשפחה על תאונת דרכים

 16. פיצוי נמוך מדי על תאונת דרכים

 17. פיצויים לילדים של אדם שנהרג בתאונת דרכים

 18. הקרן הפלסטינית לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

 19. פיצויים לקשיש שנפגע בתאונת דרכים

 20. תאונת דרכים משפחה - פיצויים לכל בני משפחה

 21. תאונת דרכים מכוונת - התאבדות בתאונת דרכים

 22. פיצויים למשפחה שנפגעה בתאונת דרכים

 23. ? תאונת דרכים רכב חונה – האם יש זכות לפיצויים

 24. תאונת דרכים - תביעת פיצויים של בעל על מות אשתו

 25. גובה פיצויים ילדה שנפגעה בתאונת דרכים

 26. פיצויים לתושב חוץ בתאונת דרכים בישראל

 27. פיצויים לבעל שאשתו נהרגה בתאונת דרכים

 28. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים בשנות ה-80

 29. הפחתת פיצויים בערעור לנפגע תאונת דרכים

 30. פסיקה בנושא פיצוי לקטינים בתאונת דרכים

 31. פיצויים לקטינה בת 12 שנפגעה בתאונת דרכים

 32. פיצויים עבור הוצאות נסיעות (ניידות) בתאונות דרכים

 33. פיצויים על תרומת איברים עקב תאונת דרכים

 34. הפחתת סכום פיצויים על תאונת דרכים בערעור

 35. גובה הפיצוי לאדם מבוגר נפגע בתאונת דרכים

 36. אדם זקן נהרג בתאונת דרכים - גובה הפיצויים

 37. הפחתת סכום הפיצוי בגין תאונת דרכים בערעור

 38. סעיף 7 (3) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 39. ? תאונת דרכים תייר - זכויות תיירים פיצויים תאונת דרכים

 40. ערעור לעליון על גובה הפיצויים לנפגע תאונת דרכים

 41. פיצויים בגין צעיר עם אישה וילדים שנהרג בתאונת דרכים

 42. תביעה נגד הקרן הפלסטינית לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

 43. לפני תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975

 44. האם התאונה זו מסווגת כ"תאונת דרכים" כמשמעותה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ?

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון