? כמה אפשר להוציא מהביטוח על שבר בתאונת דרכים


פסק דין

התובע יליד 22.10.65, נפצע בתאונת דרכים ביום 10.8.93, בעקבותיה אושפז בביה"ח העמק בעפולה שם אובחנו :

1. שבר של עצם הבריח משמאל

2. שברים בצלעות 6-7 משמאל

3. שברים בחוליות 1-3L

4. שבר בירך ימין

5. שבר פתוח בשוק שמאל ופציעות תלישה בשוקיים ברקמות הרכות.

לאחר ניתוחים פלסטיים לכיסוי חלק מהפצעים ומסמור של הפמור הימני, הועבר ביום 31.8.93 להמשך טיפול במחלקה הפלסטית בביה"ח שיבא בתל-השומר. נמצא באשפוזים חוזרים וניתוחים בביה"ח שיבא ולסירוגין בביה"ח עפולה, 171 ימים.

המומחה הרפואי בתחום האורטופדי, ד"ר וולפין, העריך כי נכותו הצמיתה בשיעור 23% בגין מצב שלאחר שבר בעצם הירך הימני, מצב לאחר זיהומים חוזרים ברקמות הרכות של השוקיים, מצב לאחר שבר בשוק שמאל אשר התחבר תוך סטיה ומצב לאחר שבר בעצם הבריח השמאלי (בגין השבר בעצם הבריח לא העניק לו נכות), כך גם לא העניק נכות בגין שברים בחוליות, בצלעות ובגליל האצבע החמישית ביד ימין.

ד"ר מייבלום, כירורג פלסטי, העריך את נכותו בגין הצלקות הנרחבות בחלקי הגוף השונים בשיעור 20% עם המלצה להפעיל את תקנה 15 לתקנות המל"ל עקב גילו הצעיר וההשלכות שיש לצלקות על תפקודו. חלק הנכות חופף עם חלק הנכות שנקבעה ע"י ד"ר וולפין בגין הזיהומים החוזרים.

ד"ר כהן, כירורג, העריך נכות בשיעור 10% לצמיתות בגין הרופפות חלקית של דופן הבטן שנוצרה בעקבות הניתוחים שבוצעו בתל-השומר להעברת מתלה שריר לכיסוי הנזק ברגל.

ד"ר טל, פסיכיאטר, העריך כי התובע סובל מנכות נפשית זמנית בשיעור 20% מיום התאונה ועד היום. להערכתו לא טופל טיפול נפשי כיאות ולכן בקבלת טיפול כזה, כפי שמוצע על ידו בחוות הדעת, במסגרת מעקב רפואי ותקופתי סדיר וטיפול פסיכוטרפותי ניתן יהיה לגרום להפחתה משמעותית בנכותו הנפשית.

התובע לא קיבל טיפול נפשי סדיר ולא הופנה לבדיקה חוזרת לד"ר טל.

במכלול נכותו, ובהתחשב בתקופה הממושכת של הטיפולים הרפואיים, ועפ"י מצבו הנפשי המתואר בחוות הדעת של ד"ר טל, אני מעריכה את נכותו בתחום הנפשי בשיעור 10% לצמיתות.

התובע היה באשפוזים וטיפולים אינטנסיביים עד 22.5.95 שאז אובחן תהליך זיהומי בשוק השמאלי, ואח"כ לסירוגין נמצא במעקב רפואי ובטיפולים עד מרץ 1999. השתמש בקביים בחלק נכבד מהתקופה ובמיוחד כאשר שוחרר מאשפוזים. עיון בקלטות נ5/ ונ6/ אינו שולל את גירסת התובע על מגבלותיו.

סך הכל הנכות הרפואית משוקללת 44.6%.

התובע עבד מאז 1988 כנהג משאית במועצה המקומית עמק יזרעאל ואח"כ עבד במחלקת הפסדים כנהג משאית איסוף פגרים. היה אמור לעבור קורס מנופאי אותו עברו כל נהגי מחלקת התברואה במועצה.

משכורתו ערב התאונה היתה גבוהה מהשכר הממוצע במשק. מאז התאונה לא השתלב בשום עבודה. מרישומי המל"ל נלמד כי טרם התחיל תהליך שיקומי ולדעת העובדים הסוציאליים "אינו פנוי לתהליך שכזה" (מכתב מ14.9.99-).

התובע הוכר כנכה כללי ויש לו נכות זמנית בשיעור 75% (לפי הרישומים עד 30.4.00).

אין לייחס את גירושיו אך ורק לתאונה, אם כי יתכן שהיה בה כדי להשפיע על מועד הגירושין. כך גם לא ניתן לקבוע שההפרעה הנפשית קשורה לילדות קשה או למות אחותו. עובדה שאלו לא מנעו ממנו להשתלב בעבודה סדירה.

התרשמתי שהתובע נבון, יש לו כושר ביטוי נאות ולמרות הקשיים התפקודיים אין הצדקה לעובדה שאינו עובד עד היום והוא היה חייב למצוא לעצמו תעסוקה מתאימה במוגבלותו, לאור כישוריו האחרים, שכן לא יוכל להמשיך להיות נהג משאית. גם לאור שלילת רשיון הנהיגה שלו במשאית (תעודת עובד ציבור ממשרד התחבורה אגף הרישוי מ30.4.00-).

באופן כללי אני נותנת אמון בעדותו אך מצאתי שיש הגזמה מסויימת בתאור העובדות שפורטו על ידו וע"י בני משפחתו. הרוב יילמד ויבחן עפ"י המסמכים הרפואיים, חוות הדעת ותלושי השכר השונים, ובכלל זה, עברו התעסוקתי של התובע באותו מקום עבודה בתפקידים דומים.

תקופת הטיפולים והאשפוזים הממושכת הצדיקה הפסדי השתכרות מלאים בעבר כפי שיפורט להלן. בהתחשב בנכותו הכוללת, אקבע נכות תפקודית בשיעור 40%, בדומה לנכותו הרפואית.

הפסד השתכרות בעבר -

מיום התאונה ועד 1.1.97 - הפסד מלא לפי בסיס שכר של 6,500 ש"ח ברוטו -

40.5 חודש X 5,148 ש"ח (נטו לאחר ניכוי מס והפרשה לפנסיה) - 209,952 ש"ח

מיום 1.1.97 - 1.1.99 - 70% נכות לפי בסיס שכר של 8,000 ש"ח ברוטו -

24 חודש X 6,159 ש"ח (נטו) X 70% = 103,471 ש"ח

מיום 1.1.99 עד היום -

40% נכות תפקודית לפי בסי שכר של 8,500 ש"ח ברוטו -

16 חודש X 6,484 ש"ח (נטו) X 40% = 41,497 ש"ח

סה"כ 354,920 ש"ח

ובתוספת ריבית מאמצע התקופה - 405,083 ש"ח

הפסדי השתכרות לעתיד -

בסיס שכר 8,500 ש"ח ברוטו, ולאחר ניכוי מס הכנסה והפרשה לפנסיה 6,483 ש"ח ועד גיל 65

620,389 ש"ח

הפסד פנסיה -

מגיל 65 ועד תוחלת החיים (2047) 70% מהסכום החודשי ברוטו ו40%- לפי הנכות התפקודית ובהיוון כפול 125,191 ש"ח

עזרת צד ג' עבר ועתיד -

בהתחשב בתקופת האשפוז הממושכת ואח"כ הטיפולים האינטנסיביים, וההגבלות הממשיות בתנועה שהיו לו אז, ובהתחשב בנכותו התפקודית כיום ובעובדה שהוא גר לבדו ונדרש לעיתים לעזרה וסיעוד מסויימים אותם הוא מקבל בד"כ מבני משפחתו (במיוחד אמו), ובהתחשב בעזרה שקיבל על חשבון אבנר (נ13/) עפ"י אמדנה

75,000 ש"ח

הוצאות שיפוץ הדירה -

הצורך בשיפוץ הדירה והתאמתה לנכותו מוצדקים באופן חלקי אך ברור שהתובע היה מודע לזכויותיו ופעל למימושן, כעולה מעדותו של מורג יעקב מנהל סניף עמיגור במגדל-העמק.

נסיבות העיסקה עם קבלן השיפוצים מצדיקות שהסכום יקבע עפ"י אמדנה ובסך

15,000 ש"ח

הוצאות ניידות מוגברת -

לפי רמת השתכרויותיו ממילא היה רוכש מכונית ולכן זכאי רק לניידות מוגברת. עפ"י אמדנה

15,000 ש"ח

הוצאות לאביזרים ולטיפולים רפואיים -

מכוסה ע"י סל הבריאות וממילא התובע לא קיבל טיפולים פרטיים וטיפולים מסויימים כוסו ע"י אבנר, לרבות הוצאות נסיעה.

נזק לא ממוני -

לפי נכות רפואית 44.6% ו171- ימי אשפוז, בתוספת ריבית 133,800 ש"ח

סה"כ - 1,389,463 ש"ח

ניכויים -

התובע קיבל תשלומים תכופים שסכומם המשוערך ביום 13.9.99 היה 320,281 ש"ח.

שערוכם של אלה ליום פסה"ד 320,890 ש"ח.

בהתחשב בריבית שנקבעה להפסד השתכרות בעבר, יש להוסיף הפרשי ריבית מאמצע התקופה גם לתשלומים התכופים כי אלו שולמו בעבר, ובסך הכל 364,665 ש"ח

התובע קיבל קיצבת נכות כללית מהמל"ל. הצדדים חלוקים על שווי תשלומי העבר מאחר ולפי חוות הדעת האקטוארית, שלא הוצגה בסופו של דבר, הוספו לסכום תוספת עבור ילדים שלא שולמה לתובע כי הילדים נמצאים בחזקת גרושתו.

בנוסף תישא חברת הביטוח בשכ"ט עו"ד בשיעור 13% מהסכום הכולל שנפסק



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שבר בשכמה

 2. שבר בפוביס

 3. שבר בקרקפת

 4. תאונת דרכים שבר בכתף

 5. שבר בסקפולה

 6. שבר אולקרנון

 7. שבר פתוח בכתף

 8. תאונת דרכים פריקת ברך

 9. שבר בגולגולת

 10. שבר בעצם העקב

 11. שבר בעצם השכם

 12. שבר ללא תזוזה

 13. שבר באצבע - תאונת דרכים

 14. שבר בזיז חוליה

 15. שבר תלישה באצבע

 16. שבר בבסיס האגודל

 17. שבירת פיקה בברך

 18. שבר בעצם הטיביה

 19. שברים בעצם העקב

 20. שבר בראש הפיבולה

 21. שבר תלישה באגודל

 22. שבר ברדיוס כף יד

 23. שבר בעצם הנביקולר

 24. שבר מרוסק בכף היד

 25. פיצוי בגין שבר באף

 26. חשד לשבר בעצם הזנב

 27. שברים באצבעות היד

 28. שבר ביד במהלך הלידה

 29. תאונת דרכים שבר של עצם הבריח

 30. שבר מרוסק בעצם העקב

 31. שבר ביד - פיצויים בתאונות דרכים

 32. שבר ללא תזוזה בחוליה

 33. שבר מרוסק בחוליה בגב

 34. שבר ברצפת ארובת העין

 35. שבר קילה - תאונת עבודה

 36. שבר בסטרנום (עצם החזה)

 37. תאונת עבודה שבר במרפק

 38. שבר עצם נביקולרי קרפלי

 39. שבר ביד לילד בבית הספר

 40. תאונת עבודה פגיעה בברך

 41. תאונת דרכים שברים בצלעות

 42. שבר ביד שמאל תאונת עבודה

 43. שבר בראש הרדיוס ללא תזוזה

 44. שבר בחוליה D11 בתאונת דרכים

 45. שבר פיצוץ ושבר דחיסה בחוליות

 46. שבר בזיז רוחבי בחוליה צווארית

 47. שבר בחוליה d12 - תאונת דרכים

 48. שברים בשוקיים עקב תאונת דרכים

 49. שבר במרפק עם שינוי זווית נישאה

 50. שבר בחוליה במסגרת אימונים בצבא

 51. פיצויים על שבר ביד במשחק כדורסל

 52. שבר בעצם הסירה ביד - תאונות דרכים

 53. שבר בחוליה בגב בגלל הרמת משקל כבד

 54. שברים מרוסקים בשוק עקב תאונת עבודה

 55. ? כמה אפשר להוציא מהביטוח על שבר בתאונת דרכים

 56. שבר כתוצאה מהידוק פתאומי של חגורת הבטיחות

 57. תאונת דרכים ללא שברים - 6 טיפולי פיזיותרפיה

 58. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון