תאונת דרכים - תשלומים בגין הוצאות חד פעמיות


החלטה

א. התובע, נפגע בתאונת דרכים קשה. התובע סבל מפגיעת ראש קשה וכן שברים בגפיים, ומפגיעה ריאתית ובטנית. המומחית הרפואית השיקומית מטעם ביהמ"ש, הד"ר אילנה פרבר, קבעה בחוות דעתה מיום 12.8.99 שהתובע נשאר במצב וגטטיבי, עם תגובה מועטה לסביבה, ללא יכולת להניע את הגפיים בצורה עקבית בתגובה לגירויים, וזקוק לעזרה סיעודית מלאה. נכותו הצמיתה היא בשיעור של 100%. כמו כן קבעה ופירטה המומחית בהמשך את צרכיו השונים של התובע, ולרבות תוחלת חייו.

ב. הבקשה שבפניי מתייחסת לשאלת המשך התשלום התכוף המגיע לתובע.

התובע מקבל כיום, לפי האמור בבקשה, קיצבת נכות כללית בסכום של 1,698 ש"ח לחודש וקיצבת שירותים מיוחדים בסכום של 2,381 ש"ח לחודש, וביחד 4,079 ש"ח לחודש.

ב"כ התובע מבקש לפסוק לזכות מרשו תשלומים בגין הוצאות חד פעמיות, כגון, שיפוצים בסך 50,000 ש"ח בדירתו של התובע המצויה בקומה שלישית, ללא מעלית, והתאמתה לצרכי התובע, בהיותה מאכלסת גם את המטפלים בו, וכן ציוד קבוע ואביזרים שהתובע זקוק להם בסך של כ100,000- ש"ח, לרבות רכישת רכב המותאם לצרכי התובע, בסך 250,000 ש"ח, ובנוסף הוצאות חדשיות, כגון, שכירת דירה המתאימה לצורכי התובע בעלות חודשית של 800 עד 1,000 דולר לחודש, סיעוד בסך 23,000 ש"ח לחודש, טיפולים פארא-רפואיים שונים כמו פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק, תקשורת, ליווי שיקומי וסוציאלי, הוצאות נסיעה, והוצאות טיפול בנפגע, הוצאות לציוד מתכלה, וכן הפסד השתכרות בתוספת הוצאות מחיה מוגברות.

ג. בתשובתה ציינה המשיבה שעד כה שולמו לתובע תשלומים תכופים בסכומים שונים המצטברים לכדי 655,000 ש"ח (האחרון שבהם בוצע ביום 5.4.00), וכי על התובע למצות מלוא זכויותיו הן בביטוח הלאומי והן בקופ"ח, ועליו לטפל במסגרת חב' עמיגור בהחלפת דירת מגוריו לדירה גדולה יותר, הואיל והתובע ומשפחתו מתגוררים בדירת עמיגור כעולים חדשים, ולב"כ התובע נמסרו שמותיהם וכתובותיהם של האנשים המטפלים בכך בעמיגור, ואין מקום לשפץ את דירת עמיגור הנוכחית, מתוך הנחה שהיא תוחלף בתור זמן קצר בדירה מתאימה אחרת.

לענין ציוד ואביזרים מוכנה המשיבה לספק ציוד לפי הרשימה שבמכתבה מיום 29.3.00, המצורף לכתב התשובה, ואילו הציוד הנוסף הנדרש בבקשה לתשלום תכוף לא הומלץ ע"י המומחית הרפואית, ולדעת המשיבה גם איננו נחוץ.

עוד נטען בתשובת המשיבה שהדרישה לרכב אינה מסוג הדרישות שניתן להעלות במסגרת בקשה לתשלום תכוף, וכי הדרישות להוצאות החודשיות מופרזת.

ד. שמעתי היום את חקירתו הנגדית של אחי התובע, מר ישראל קליידרמן.

עיינתי בבקשה לתשלום תכוף, בתשובת המשיבה, ובחקירתו הנגדית של אחי התובע.

חלק מן הפריטים שבגינם נתבע תשלום בבקשה לתשלום תכוף המונחת בפניי אכן אין מקומו להתברר במסגרת בקשה לתשלום תכוף, אלא לאחר שתישמענה הראיות הרלבנטיות במסגרת הדיון בתיק העיקרי.

לענין ביצוע שיפוצים לצורך התאמת הדיור: ראוי הוא לאפשר בשלב הנוכחי לב"כ התובע לזרז במידת האפשר את ההליכים במסגרת חברת עמיגור על מנת שתועמד לרשות התובע דירה אחרת של חב' עמיגור, במקום זו הנוכחית, שתתאים לצרכיו של התובע. מיד לאחר מכן ניתן יהיה לברר מה השיפוצים הדרושים לצורך התאמתה של הדירה למגבלותיו של התובע.

ה. לענין ציוד ואביזרים שהתובע זקוק להם לפי קביעת המומחית הרפואית מטעם ביהמ"ש, הד"ר אילנה פרבר:

אני מורה שבהתאם לרשימה המופיעה במכתב "אבנר" מיום 29.3.00, תספק המשיבה לתובע בתוך 30 יום ממועד המצאת החלטה זו את הפריטים הבאים:

מיטת פאולר חשמלית, מזרון מצופה בחמר עמיד למים, מנוע למזרון אויר, כסא שירותים מנירוסטה עם הטיה, מנוף חשמלי להעברות, מכשיר קנגורו, סד לשורש כף היד והאצבעות, ושולחן "אחות אילמת".

בנוסף על המשיבה להמציא לתובע בתוך אותם 30 ימים שציינתי לעיל גם כסא גלגלים עם משענת גבוהה, כפי שקבעה המומחית הרפואית בפרק ציוד ואביזרים שבחוות דעתה.

אם אין המשיבה יכולה לספק זאת, בתוך פרק הזמן הנ"ל, כי אז עליה לשלם לתובע את השווי הכספי של כסא גלגלים כזה, לפי קביעת משווק מוסכם, שאליו יפנו ב"כ שני הצדדים בהסכמה, או שאני אמנה אותו לפי בקשת מי מן הצדדים.

לגבי ציוד הנדרש בבקשה לתשלום תכוף ושאותו לא קבעה המומחית בחוות דעתה:

איני רואה הצדקה לאשרו, אם כי רשאי ב"כ התובע לפנות בשאלות הבהרה מתאימות למומחית הרפואית בענין זה, עם העתק במישרין לב"כ המשיבה .

ו. מעבר לכל האמור לעיל, אני מעריך בשלב הנוכחי את התשלום התכוף החודשי שהתובע זכאי לקבלו מן המשיבה בסכום של 20,000 ש"ח לחודש (מעבר לסך של 4,079 ש"ח לחודש המשולם לתובע ע"י הביטוח הלאומי).

המשיבה תשלם לתובע תשלום תכוף חדשי לתקופה שמיום 1.5.2000 עד 31.12.2000 בסכום של 20,000 ש"ח לחודש, בתוספת שכ"ט עו"ד בשיעור של 11% מן הסכום שנפסק ומע"מ כחוק על שכר הטרחה.

התשלום התכוף החודשי לחודש מאי 2000 ישולם לא יאוחר מיום 23.5.2000, והחל מחודש יוני 2000 ישולם התשלום התכוף החודשי ב 6- לכל חודש.

כל תשלום שלא ישולם במועדו ישא הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תאונת דרכים ?

 2. פגיעה בתאונת דרכים

 3. תביעת תאונת דרכים

 4. נפגעי תאונות דרכים

 5. תאונת דרכים פגע וברח

 6. תאונת דרכים מיניבוס

 7. תאונת דרכים עולה חדש

 8. תאונת דרכים - גרירה

 9. תאונת דרכים לפני גיוס

 10. תאונת דרכים אחרי חניה

 11. תביעה בגין תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים עוזר חשמלאי

 13. תאונת דרכים פגיעה במוח

 14. תאונת דרכים תאונת עבודה

 15. תאונת דרכים - כריתת טחול

 16. תאונת דרכים ג'יפ

 17. תאונת דרכים קרע במיניסקוס

 18. סוגי תאונות דרכים

 19. תאונת דרכים פיזיותרפיסטית

 20. תאונת דרכים עם עגלה

 21. תאונת עבודה רתך - תאונת דרכים

 22. פגיעה מכסה מנוע - תאונת דרכים

 23. תביעת מיטיבים – תאונת דרכים

 24. הסעה בשכר תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עובד תעשייה אווירית

 26. טריקת דלת תאונת דרכים

 27. תיק אפס - תאונת דרכים

 28. דיכאון עקב תאונת דרכים

 29. מכות יבשות תאונת דרכים

 30. תאונת דרכים של תושב זר

 31. מכות יבשות בתאונת דרכים

 32. תאונת דרכים של טרמפיסט

 33. תאונת דרכים פגיעה בכתף

 34. תאונת דרכים קשישה בת 82

 35. תאונת דרכים פגיעה באצבע

 36. תאונת דרכים של בעל ואישה

 37. תאונה בדרך לעבודה של הבעל

 38. תאונה בדרך מהעבודה לרופא

 39. תאונת דרכים של בחור ישיבה

 40. שאלת עצם קרות תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים אדם בן שבעים

 42. תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי

 43. סיוטים העקבות תאונת דרכים

 44. תאונה עם מנוף תאונת דרכים

 45. גורם זר מתערב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים קטלנית ברוורס

 47. תאונת דרכים קשה נער בן 16

 48. תאונת דרכים צומת רמת אפעל

 49. פיצוץ מיכל דלק תאונת דרכים

 50. התחשמלות מהווה תאונת דרכים

 51. חבלה גולגולתית בתאונת דרכים

 52. תאונת דרכים במהלך חיפוש חניה

 53. תאונת עבודה משאבת בטון – תאונת דרכים

 54. לידה מוקדמת עקב תאונת דרכים

 55. צניחת עפעף עקב תאונת דרכים

 56. תאונת דרכים אישה פנסיונרית

 57. ניסיון התאבדות בתאונת דרכים

 58. גרסאות סותרות לתאונת דרכים

 59. כוויות בעור עקב תאונת דרכים

 60. פגיעת ראש חמורה בתאונת דרכים

 61. דלדול שרירים עקב תאונת דרכים

 62. פגיעה של אב ובנו בתאונת דרכים

 63. תאונה בעצירה לפני הכניסה לצומת

 64. תאונת דרכים נהג שרשיונו נפסל

 65. ערעור על פסק דין תאונת דרכים

 66. אשפוז בהרצפלד לאחר תאונת דרכים

 67. שינוי התנהגות לאחר תאונת דרכים

 68. תאונת דרכים מתנדב במשמר האזרחי

 69. נקע חוזר בכתף עקב תאונת דרכים

 70. חובת הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 71. תאונת דרכים קטלנית התנגשות בעץ

 72. דימום תת דוראלי עקב תאונת דרכים

 73. ענישה מחמירה למניעת תאונת דרכים

 74. טריקת דלת על אצבע - תאונת דרכים

 75. סטיה מהדרך לעבודה - תאונת דרכים

 76. קרעים בגידי הכתף עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים עקב חניה אסורה בכיכר

 78. אובדן כושר עבודה עקב תאונת דרכים

 79. תאונת דרכים 12 טיפולי פיזיותרפיה

 80. תאונה בדרך מהעבודה לבית של ההורים

 81. קשר בין אפילפסיה לבין תאונת דרכים

 82. הפניה לפיזיותרפיה לאחר תאונת דרכים

 83. תאונת דרכים - תשלומים בגין הוצאות חד פעמיות

 84. הודעה כוזבת על תאונת דרכים במשטרה

 85. טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת דרכים

 86. כניסה לצומת באור צהוב - תאונת דרכים

 87. מימון טיפול רפואי לנפגע תאונת דרכים

 88. שרירים מתוחים בעורף לאחר תאונת דרכים

 89. פניה לחדר מיון שבוע לאחר תאונת דרכים

 90. פגיעה קשה בתאונת דרכים של אישה מבוגרת

 91. ? הגדרת תאונת דרכים – מה ההגדרה של תאונת דרכים

 92. תאונת דרכים נגרר / פסקי דין גורר נגרר

 93. תאונה בדרך לעבודה - סטיה מהדרך המקובלת

 94. תשלום על מצבה - כיסוי הוצאות מצבה - תאונת דרכים

 95. האם פגיעה בזמן תדלוק מהווה תאונת דרכים

 96. כמה מקבלים על שברים בצלעות בתאונת דרכים

 97. תאונת דרכים בעת בעצירה לפני הכניסה לצומת

 98. תלונות פסיכוסומאטיות בעקבות תאונת דרכים

 99. תאונת דרכים – הפרעה בתנועות לסת הפרעה בתחושה בלסת

 100. שני נתיבים שהופכים לנתיב אחד - תאונת דרכים

 101. האם פריקת מטען מלט מיכלית מהווה תאונת דרכים

 102. עובד שלא מסוגל לחזור לעבודה לאחר תאונת דרכים

 103. שבר בעצם האף ושפשופים במותניים עקב תאונת דרכים

 104. תאונת דרכים: האם הנתבע פנה בדרך נמהרת ורשלנית ימינה

 105. תאונת הדרכים נגרמה כתוצאה מפתיחתו הפתאומית של מכסה מנוע

 106. תאונת דרכים: אי התאחות עצם הזרוע עם התהוות מפרק נד מדומה

 107. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה הכניסה ללוד, בסמוך לכיכר

 108. מחלוקת על תיאור השניות הבודדות שלפני קרות ההתנגשות בתאונת דרכים

 109. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה בכיוון יציאה משער נמל תל אביב

 110. בעקבות תאונת דרכים אובחן כסובל מחבלות במצח משמאל והתלונן על חבלת ראש

 111. תאונת דרכים: הפרעת דחק בתר חבלתית בדרגת חומרה בינונית תסמינים דיכאוניים משניים

 112. תאונת דרכים: מטטרסלגיה עם חוסר חיבור של שברים במטטרסים 2-4 והשטחה של הקשת הרחבית

 113. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון