בקשה למנות מומחה בתחום הנפשי


החלטה

1. בפני מונחת בקשת המבקשת מספר 2, למנות מומחה בתחום הנפשי - הפסיכיאטריה, אשר יתייחס למצבה הנפשי של המבקשת 2 ולהחמרה באם קיימת במצבה הנפשי, עקב תאונת דרכים מיום 1/9/98 בה הייתה מעורבת.

2. אין מחלוקת, כי עובר לתאונה סבלה המבקשת 2 מבעיות נפשיות, כאשר המוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותה והעניק לה במסגרת נכות כללית נכות צמיתה בתחום הפסיכיאטריה בשיעור של 100%.

3. אלא שטוענת המבקשת 2, כי עובר לתאונה היה מצבה יציב ומאז שנת 1996 נמצאת היא בביתה תחת השגחה צמודה וטיפול תרופתי, אך תפקדה באופן סביר בחיי היום יום.

מאז התאונה התדרדר מצבה באופן אשר הצריך אישפוז חוזר וכיום מאושפזת היא בבית-חולים לחולי נפש.

בנסיבות אלו ביקש בא כחה כי ימונה מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה, על מנת שיתייחס לשאלה, באם הוחמר מצבה עקב התאונה.

4. הגם שתאורטית לא יכולה להיות החמרה בנכות רפואית מעבר לנכות צמיתה של 100% שהוענקה למבקשת 2 על ידי המוסד לביטוח לאומי, הרי שכדי לאמוד בבוא היום את הכאב וסבל ממנו סובלת המבקשת 2, באם אכן יקבע, עקב תאונת הדרכים נשוא התובענה, סבורתני כי אכן יש מקום למנות מומחה רפואי בתחום הנפש, על מנת שיתייחס לשאלה זו וכן יבהיר עד כמה הייתה לתאונה הנדונה השפעה על מצבה הנפשי של המבקשת 2.

5. אשר על כן, סבורתני כי יש למנות מומחה בתחום הפסיכיאטריה.

בהתחשב בעובדה כי המשיבים טרם השלימו את איסוף החומר, יבדוק המומחה את המבקשת לא לפני חלוף 30 יום מהיום.

6. לפיכך, אני מחליטה למנות את פרופ' מ. נוימן מרחוב לויתן 4 תל אביב, מיקוד 69204 כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום הפסיכיאטריה אשר יחווה את דעתו בשאלת נכותה של המבקשת 2, ויקטוריה ארונוב עקב תאונת דרכים מיום 1/9/98 וכן יתייחס לשאלה באם קיימת החמרה כלשהי במצבה של המבקשת 2 עקב התאונה האמורה.

7. המומחה יגיש חוות דעתו תוך 60 יום מיום קבלת החלטה זו אך לא יבדוק את המבקשת 2 לפני חלוף 30 יום מהיום.

8. שכרו של המומחה ייקבע בידי בית המשפט לאחר המצאת חוות הדעת, וישולם בשלב זה על ידי הנתבעת.

9. בגמר המשפט יחליט בית המשפט מי ישא בשכרו ובהוצאותיו של המומחה.

10. הצדדים רשאים למסור למומחה כל חומר רפואי שבידיהם, פרט לחוות דעת של מומחים אחרים, והמומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עד מומחה

 2. בקשה להחלפת מומחה

 3. החלפת מומחה מוסכם

 4. מומחה טוקסיקולוגיה

 5. בקשה למנות מומחה בתחום הנפשי

 6. עדות מומחה בית משפט

 7. טעות מומחה חשבונאי

 8. ויתור על חקירת מומחה

 9. פסילת חוות דעת מומחה

 10. הסמכת מומחה - הסמכת בורר

 11. ערעור על חוות דעת מומחה

 12. פסילת מסמך שנשלח למומחה

 13. העברת תצהיר למומחה מוסכם

 14. עורך דין - מומחה רפואי ומה שביניהם

 15. חובת התייעצות עם רופא מומחה

 16. מתן פסק דין ללא חקירות מומחים

 17. הפגיעות פגימות הקטנות במיקרוטראומה

 18. ההבדל בין ''מומחה'' לבין בורר

 19. חקירת מומחה על גובה אחוזי נכות

 20. פטירת מומחה לפני דיון ההוכחות

 21. סוגיית "טובת הילד" על פי חוות דעת מומחים

 22. פסילת חוות דעת מומחה לחישוב חוב

 23. פגמים במרצפות - חוות דעת מומחה

 24. בקשה לפסול חוות דעת מומחה בתחום האורטופדי

 25. פסילת חוות דעת מומחה בתיק פלת''ד

 26. בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת מומחה

 27. בקשה להורות למומחה להגיש חוות דעת

 28. פסיקת בית משפט על פי עדויות עורכי דין מומחים

 29. פטירת מומחה שנתן חוות דעת לבית המשפט

 30. חוות דעת מומחה בתביעה נגד ביטוח לאומי

 31. בקשה לחקור עד מומחה לאחר שמיעת הראיות

 32. צירוף חוות דעת מומחה לתצהיר עדות ראשית

 33. בקשה לבדיקה נוספת ע''י מומחה בית משפט

 34. חוות דעת מומחה לעניין מקום מושבו של אדם

 35. קביעה לפנים משורת הדין בחוות דעת מומחה

 36. בקשה לפסילת מומחה שעובד עם ביטוח לאומי

 37. בקשה להחלפת מומחה בטענה לסכסוך על שכר טרחה

 38. מכתב למומחה בית משפט הכולל טענות משפטיות

 39. תשלום עורך הדין של הלקוח על חוות דעת מומחה

 40. חוות דעת מומחה לעניין התחשבנות בין בנק ללקוח

 41. תיקון כתב תביעה לאחר חוות דעת מומחה בית משפט

 42. חוות דעת מומחה בית משפט המבוססת על מידע לא נכון

 43. מומחה רפואי מטעם בית המשפט פסק 30% נכות אורטופדית

 44. האם מומחה בית המשפט רשאי להיעזר בחוות דעת מומחה אחר

 45. תאונת דרכים - קביעת מל"ל - ביטוח לאומי / קביעת מומחה בית משפט

 46. מינוי מומחה בית הדין לעבודה שנותן שירותים לביטוח לאומי

 47. נטען שהמומחה עמו התייעצה הוועדה, אינו מומחה לפענוח CT או MRI

 48. פסילת חוות דעת מומחה שניתנה לפני חלוף המועד למשלוח מסמכים

 49. התלונן בפני הוועדה אודות אין אונות אולם לא הועמד בפני מומחה בתחום האורולוגיה

 50. נדחתה בקשת למנות מומחים רפואיים מטעם בית המשפט לפי סעיף 6א לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון