? חרדות, חוסר שינה – עילה למינוי בתחום הפסיכיאטריה


החלטה

1. בפני מונחת בקשת המבקש למנות מומחה בתחום הפסיכיאטריה, על מנת שיחווה דעתו בשאלת שיעור נכותו של המבקש, אשר נפגע בתאונת דרכים, כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה - 1975.

2. לטענת המבקש, בעקבות התאונה סבל הוא מפגיעה בראש אשר בעקבותיה החל הוא לסבול מחרדות, חוסר שינה ורגזנות מיותרת המעידה על פגיעה כזו או אחרת בתחום הנפשי.

המבקש תמך תביעתו במסמכים רפואיים אשר יש בהם כדי להוות ראשית ראיה הנדרשת למינוי מומחה מטעם בית המשפט.

חברת הביטוח התנגדה למינוי כאמור, וטענה כי המבקש סבל בעבר מבעיות נפשיות, בעיות אשר אובחנו אצלו בשנת 1986, כאשר היה בשירות סדיר בצה"ל.

אלא שגם אם יש מקום להסתמך על תיעוד רפואי זה, הרי שמאז אותו רישום בשנת 1986 לא הונח בפני כל תיעוד רפואי המלמד על רצף של תלונות בתחום הנפשי עד היום.

כמו כן טענה המשיבה, כי אין כל עדות במסמכים הרפואיים ובפרט בסיכומי המחלה, כי המבקש סבל מפגיעת ראש בתאונת הדרכים, אשר יש בה כדי להשליך על פגיעה נפשית.

אלא שעיון במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה מעידים אחרת, ואלו כאמור מעידים על חבלת ראש ללא איבוד הכרה ואשר בעקבותיה החל המבקש לעורר תלונות אשר יש בהן כדי ללמד לכאורה על בעיות נפשיות.

בנסיבות אלו, סבורתני כי יש למנות מומחה מטעם בית המשפט, אשר יתן חוות דעתו באם נותרה למבקש נכות רפואית בתחום הנפשי בעקבות תאונת דרכים מיום 29/4/97, וכן יתייחס המומחה לשאלת הקשר הסיבתי בין נכות זו, באם קיימת, לבין התאונה כאמור, וזאת בהתחשב בעברו הרפואי כפי שטוענת המשיבה.

אשר על כן, אני קובעת כדלקמן:

א. אני מחליטה למנות את ד"ר אדית מטרני מרחוב רקאנטי 12 רמת אביב, תל-אביב, כמומחית בתחום הפסיכיאטרי, מטעם בית-המשפט אשר תחווה את דעתה בשאלת שיעור נכותו של התובע חיים ארמה עקב תאונת דרכים מיום 29/4/97.

ב. המומחית תגיש חוות דעתה תוך 60 ימים מיום קבלת החלטה זו.

ג. שכרה של המומחית ייקבע בידי בית-המשפט לאחר המצאת חוות הדעת.

ד. בשלב זה תישא הנתבעת בשכרה של המומחית.

ה. הצדדים רשאים למסור למומחית כל חומר רפואי שבידיהם, פרט לחוות דעת של מומחים אחרים, והמומחית תציין בחוות דעתה אלו מסמכים היו בפניה לצורך מתן חוות דעתה.

ו. הצדדים יגישו חישובי נזק לאחר קבלת חוות הדעת ולא יאוחר מ- 7 ימים עובר לקדם המשפט הבא.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכות פסיכיאטרית 2.5%

 2. בקשה למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה

 3. נכות פסיכיאטרית ביטוח לאומי

 4. אישור מפסיכיאטר לביטוח לאומי

 5. ראיות לסתור נכות פסיכיאטרית

 6. הבדיקה הפסיכיאטרית במשפט הפלילי

 7. ערעור על מינוי מומחה פסיכיאטרי

 8. עיון בחוות דעת פסיכיאטרית של נאשם

 9. פניה מאוחרת לפסיכיאטר לאחר התאונה

 10. נוכחות אדם נוסף בבדיקה פסיכיאטרית

 11. פגיעה נפשית - דוגמאות פיצויים תאונות דרכים

 12. בקשה למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה

 13. ועדה רפואית פסיכיאטרית בביטוח לאומי

 14. ערעור על גובה הנזק 5% נכות פסיכיאטרית

 15. ? חרדות, חוסר שינה – עילה למינוי בתחום הפסיכיאטריה

 16. הרכב הוועדה רפואית לא כלל פסיכיאטר דובר ערבית

 17. בקשה חוזרת למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה

 18. מסמכים למומחה בית המשפט בתחום הנפשי - פסיכיאטרי

 19. קביעת נכות עקב תאונת דרכים - מינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה

 20. חוות דעת הפסיכיאטר המחוזי בדבר יכולת הנאשם לעמוד לדין

 21. האם אפשר להכריח נאשם בעבירה פלילית לעבור בדיקה פסיכיאטרית ?

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון