נכות 100 אחוז תאונת דרכים


פסק דין

1. התובע יליד 21.5.62. הוא נפגע קשות בתאונת דרכים נכותו 100 אחוז לצמיתות, קוודרופלג, ומצבו נסקר על ידי פרופ' שאקו בחוות דעתו. פרופ' שאקו הדגיש את הקיצור המשמעותי בתוחלת חייו של התובע.

2. עד ליום 25.1.94 היה התובע מאושפז בבתי חולים. מאז הוא נמצא בבית משפחתו בישוב פקיעין. בני המשפחה (שלושת אחיו וההורים) מטפלים בו טיפול מסור וראוי לשבח ועושים כל הניתן לעשות למענו, מכל הבחינות. בכך נכחתי בעת ביקורי במקום.

3. כיום אין התובע מקבל תשלום תכוף. בעבר קיבל תשלומים תכופים העולים כדי 116,000 ש"ח.

4. התאונה הוכרה על ידי המל"ל (המוסד לביטוח לאומי) כתאונת עבודה. התובע מקבל כיום גמלה חודשית בסכום של כ - 8,450 ש"ח בגין נכות עבודה; קצבה מיוחדת בסכום העולה כדי 5,500 ש"ח לחודש; כמו כן הוא מקבל מאת היחידה להמשך טיפול של קופ"ח "מכבי" במסגרת תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), תשכ"ח - 1968, 21 שעות שבועיות של סיעוד והמטפל הוא אחיו הצעיר של התובע מאג'ד סויד, המשרת בצה"ל בשירות סדיר. התשלום עולה כדי 1,300 ש"ח לחודש.

5. מונה אפוטרופוס לתובע, אחיו הבכור נאיף סוויד, כבן 40, הוא משמש כמנהל סניף בנק ערבי ישראלי בפקיעין.

6. הערכת תגמולי המל"ל, על בסיס ההנחה שאין קיצור בתוחלת החיים של התובע עומדת על סך 5,337,278 ש"ח לפי חוות דעתו של האקטואר שי ספיר מיום 16.3.00.

המל"ל דורש מאת הנתבעת את השבת מלוא התגמולים (בכפיפות לאמור בהסכם שבין המל"ל לבין חברות הביטוח), והגיש על כך תובענה בת.א. 1128/99 בבית המשפט המחוזי בירושלים, בה טרם ניתנה הכרעה.

7. הצדדים הסכימו כי אפסוק לתובע פיצויים בסכום חד פעמי, בנוסף לתגמולי המל"ל ובנוסף לתשלומים התכופים ששולמו לתובע.

8. בפסיקת הפיצויים אני לוקח בחשבון את כל הנתונים, לרבות את נושא קיצור תוחלת החיים, על יסוד חוות דעתו של פרופ' שאקו, תוך התחשבות במצבו של התובע, גם כפי שהתרשמתי ממנו, בביקורי במקום.

נראה לי להסתייג מדרישת המל"ל למלוא הסכום על בסיס העדר כל קיצור בתוחלת החיים, לאור מצבו של התובע כמפורט בחוות דעתו של פרופ' שאקו, המומחה מטעם בית המשפט.

9. לאור האמור, על דרך הפשרה, אני מחייב את חברת הביטוח לשלם לתובע את הסך של 2,000,000 ש"ח. יש להוסיף שכ"ט עו"ד בשעור של 13 אחוז + מע"מ, וכן את הוצאות המשפט שנגרמו לתובע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון