אבהות - בדיקת רקמות לילד

השיקולים במתן צו לצורך בדיקת רקמות לילד
סוגיית אבהות הינה אחת הסוגיות המרכזיות בדיני משפחה, בית המשפט קבע לעניין בדיקת רקמות, על מנת לבדוק אם אדם מסוים הוא האב של קטין כי ישנם שני עקרונות מתנגשים זה בזה מחד חקר האמת לו טוען האב ומאידך – טובת הקטין והרצון להימנע מפגיעת מימזור ופגיעה נפשית לקטין. בית המשפט פסק כי מטרתם העיקרית של ההליכים המשפטיים הינה קביעת האמת. אכן גילוי האמת גורם לעתים לתוצאה קשה לאחד מהצדדים או לצד שלישי, אך אין בכך כדי להימנע מגילוי האמת ויש לראות את חקר האמת, העיקרון חשוב ביותר במשפט והוא גובר, בדרך כלל, על כל העקרונות האחרים. טובת הקטינה מחייבת גם שתדע מי הוא אביה.מאידך עומד העיקרון של טובת הקטינה והשאלה ששואל עצמו בית המשפט היא האם שלומו הנפשי של הקטין וטובתו, מחייבים שתיערך בו הבדיקה או להפך ובמידה והבדיקה תגרום לפגיעה בשלומו הנפשי וטובתו של הקטין אין לאשרה שכן נפסק כי כאשר עומדת שאלה אם להעדיף את הזכות והחובה להגיע לחקר האמת על פי הבדיקה או למנוע חשש של קיפוח ופגיעה במעמדו של הילד בהיוודע דבר פסולו מן הנכון ומן הראוי להעדיף את טובתו של הקטין ולנקוט כל דרך שחשש של ממזרות ייטבע, ואין לעשות לגילוי ולקביעתו במסמכים מאושרים וידועיםלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון