תאונת דרכים עוזר חשמלאי


פסק דין

1. אחיו של התובע נהג במכונית ביום כשהוא שיכור. אירעה תאונת דרכים(להלן - תאונת דרכים עוזר חשמלאי), והתובע שישב במכונית כנוסע - נפגע. הנתבעת מס' 3 (להלן - הנתבעת) חייבת לפצות את התובע על נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה (ראה פס"ד חלקי מיום 14.11.99).

המחלוקת נוגעת להיקף הפיצויים.

2. התובע נולד ביום 1.1.80, באוקראינה. הוא עלה משם לישראל בשנת 1993 יחד עם אחיו, אביו החורג ואמו, בהיותו כבן 13.5 שנים. לאחר לימוד קצר באולפן, למד שנה אחת (אותה לא סיים) בבית הספר "שילה" בק. אליעזר שבחיפה. לקראת סיום כיתה י' יצא לעבוד בעבודות שיפוצים ובהתקנת גגות רעפים. לאחר מכן, כחצי שנה לפני תאונת דרכים עוזר חשמלאי, החל לעבוד דרך קבע כעוזר חשמלאי בחב' מגן אלקטרון (1995) בע"מ, שם המשיך לעבוד עד לתאונת דרכים עוזר חשמלאי.

3. פגיעותיו של התובע בתאונת דרכים עוזר חשמלאי היו קשות. הפגיעה העיקרית היתה שבר בחוליות עמוד השדרה. הוא נלקח לבי"ח "רמב"ם" בחיפה שם טופל במחלקה לטיפול נמרץ, נותח, ואושפז עד ליום 5.8.97. בתאריך הנ"ל הועבר התובע לבי"ח "אלישע" בחיפה שם אושפז עד ליום 15.9.97. גם לאחר מכן נזקק התובע לטיפולים רפואיים שונים ולטיפולים פיזיוטרפיים. סה"כ אושפז התובע משך 60 ימים.

בעת תאונת דרכים עוזר חשמלאי היה התובע כבן 17.5 שנים. בגלל פגיעותיו בתאונת דרכים עוזר חשמלאי הוא נמצא בלתי כשיר לשירות בטחון מסיבות רפואיות. על כן לא גוייס התובע לצה"ל (ראה ת6/ מיום 10.6.98).

אמו של התובע היא עובדת נקיון. השכלתו של התובע מצומצמת. במסמך נ2/ נרשם, כאבחנה משוערת, התמכרות לסמים, אך הבדיקה היתה שלילית. בעברו של התובע רישומים פליליים אלה, לאחר שהועמד לדין בביהמ"ש לנוער (ראה נ3/): הרשעה בעבירות של סחיטה בכח וסחיטה באיומים שבוצעו ביום 17.8.95; שוד מזויין שבוצע ביום 9.1.96; נסיון לפריצה לרכב מיום 13.4.96, וכן חבלה במזיד ברכב מיום 5.4.96. תלוי ועומד נגדו רישום על החזקת סכין למטרה לא כשירה, פציעה וכן תגרה במקום ציבורי מיום 26.9.96.

4. באשר למצבו הרפואי של התובע: התובע נבדק על ידי ד"ר צינמן אשר נתן חוות דעת מיום 31.12.98. הפגיעה העיקרית היתה דפורמציה של החוליה 7C. חוליות עמוד השדרה קובעו על ידי שתל עצם אחורי ותיל המחבר בין הזיזים הספינוזיים. נותרה צלקת באורך של 9 ס"מ באזור הצוואר האחורי; כיפוף עמוד השדרה הצווארי מוגבל באופן בינוני וכך גם היישור. התנועה הסיבובית חופשית אך ההטיה לימין ולשמאל מוגבלת באופן בינוני. כל אצבעות היד השמאלית הן במצב של כיפוף קבוע. נמצא דלדול של 2 ס"מ בהיקף שרירי הירך השמאלית ושרירי השוק משמאל. חולשה ניכרת של מכופפי כף הרגל משמאל וספסטיות של השרירים. חוסר פעולה בשרירים הפרונאליים, ובעת ההליכה נשמטת כף הרגל עם הטיה פנימה. התחושה ברגל ימין ירודה.

קבע ד"ר צינמן: "בקבלתו לבית החולים רמב"ם, נמצא שיתוק בפלג גופו השמאלי בצילום נראה שבר פריקה של החוליות C6-C7. נותח ובוצע שיחזור השבר וקיבוע על ידי פלטה ושתל עצם. המשיך בשיקום במסגרת בית החולים אלישע. חל שיפור ניכר במצבו, החולה הולך על רגליו אם כי קיימת חולשה בגף תחתון עם צניחת כף הרגל משמאל. בכף ידו השמאלית אין פעולה תפקודית של קמיצת אגרוף. הנני קובע את נכותו הצמיתה בשעור 40%, לפי סעיף 29(1)א'II עבור הפגיעה הנוירולוגית ביד וברגל שמאל. עבור ההגבלה בתנועת עמוד שדרה צווארי - 10%, לפי סעיף 37(5)א'."

ב"כ התובע היפנה לד"ר צינמן שאלות הבהרה (ת13/). שאלה מס' 5 נסבה על הגבלות התנועה בעמוד השדרה הצווארי והמומחה החליט להכיר בנכות של 5 אחוז שנגרמה לתובע בגין הגבלה זאת. בשאלה מס' 7 נשאל המומחה באשר לרכב לו יהיה זקוק התובע, אם יהיה מסוגל לנהוג ברכב בעצמו. המומחה הביע את דעתו כי התובע יזקק לרכב אוטומטי עם הגה כח ועזרים נוספים כגון: "תפוח" להגה. בשאלה מס' 8 נשאל המומחה על הנעליים המיוחדות להן יזקק התובע עקב הפגיעה ברגלו בצורת ההליכה שסיגל לעצמו במומו. המומחה קבע כי "יתכן בלאי לנעליו מעבר לבלאי הרגיל. כן יזדקק לנעליים מיוחדות". בשאלה מס' 9 נשאל המומחה על חשיפתו של התובע לסכנות ולמעידות נוכח חוסר יציבותו, כגון במדרגות ובחדר אמבטיה. המומחה העריך כי "מעקה בחדר מדרגות ובחדר האמבטיה יוסיף לביטחונו ועליו יוכל להישען בידו הימנית". באשר לאפשרות של ניתוח בעתיד, קבע ד"ר צינמן כי "אין זה מן הנמנע שכדי לשפר את תפקודו בעתיד, החולה יהיה מעוניין בניתוח העברת גידים ביד או קיבוע מפרקים בכף הרגל. ניתוחים אלה דורשים טיפולים פיזיוטרפים".

הנתבעת לא הפנתה אל ד"ר צינמן שאלות הבהרה.

ד"ר צינמן לא נחקר על חוות דעתו.

5. כפי שראינו לעיל, נולד התובע באוקראינה ואביו נשאר שם. השכלתו נמוכה למדי, והוא לא סיים את לימודיו בכיתה י' של בית הספר "שילה" בחיפה. קודם לתאונת דרכים עוזר חשמלאי יצא לעבוד תחילה בגגות רעפים ובשיפוצים, ומשך כחצי שנה לפני תאונת דרכים עוזר חשמלאי עבד בקביעות במקום עבודה אחד כעוזר חשמלאי בנין. זוהי עבודה פיזית קשה למדי, אותה החל התובע ללמוד באופן מעשי בעבודתו היומיומית תחת הדרכתו של החשמלאי. אין לו הכשרה מקצועית פורמלית. קשה לראות כיצד יוכל להשתלב, גם אלמלא מומו, בעבודה שאינה עבודה פיזית.

התובע מתקשה להסתגל לשפה העברית, אם כי מבין עברית וגם דובר באופן חלקי את השפה הזאת. הוא נוהג לשתות לעיתים משקאות חריפים. מספר פעמים הסתבך במכות או קטטות ונעצר על ידי המשטרה. לצה"ל כאמור, לא גוייס. הוכרה נכותו בנכות כללית; גם זכותו לניידות הוכרה באופן חלקי (ראה ת8/). מאז תאונת דרכים עוזר חשמלאי אינו עובד. הוא לא פנה לשיקום מקצועי כלשהו והנסיון ללמוד בבית ספר "לבון" במגמת מחשבים, חדל באיבו.

6. באשר לנזק הבלתי ממוני - הצדדים מסכימים כי התובע זכאי בראש נזק זה בעבור נכות רפואית משוקללת של 49 אחוזים, 60 ימי האישפוז, וכולל ריבית והצמדה מיום תאונת דרכים עוזר חשמלאי ואילך, לסכום של 101,584 ש"ח.

7. כשקרתה תאונת דרכים עוזר חשמלאי היה התובע כבן 17.5 שנים. בינואר 1998 היה צריך להתגייס לצבא, בו היה צריך לשרת משך 3 שנים עד ינואר 2001. משך ששת החודשים לפני הצבא יכול היה התובע להמשיך לעבוד כעוזר חשמלאי ולהשתכר במקום עבודתו סכום העולה כדי 3,000 ש"ח לחודש, בכסף של היום. מתאים לפסוק לתובע עבור הפסד ההשתכרות בתקופה זו סכום של 18,000 ש"ח.

8. אין לזלזל בעברו הפלילי של התובע. גם קשיי ההסתגלות לחיים בארץ והרקע המשפחתי עשויים להיות גורמים בעלי משקל מסויים שעשוי היה להביא את הצבא להחליט, שלא לגייסו לשרות. אך עדיין ההנחה היא גם בנסיבות אלה, שהתובע היה מגוייס לשירות חובה בצה"ל משך 3 שנים, ועל אף חששות מסויימים אני משער שהיה מסיים 3 שנות שרות.

אני מניח איפוא כי משך 36 חודשים, מינואר 1998 ועד ינואר 2001, היה התובע משרת בצבא אלמלא תאונת דרכים עוזר חשמלאי. בתקופה זו היה הצבא נושא בחלק ניכר מצרכיו בביגוד, במזון ובדיור. אפשרות זו נמנעה ממנו. מתאים לפצותו בגין הפסד זה בסכום של 1,500 ש"ח לחודש, סה"כ 54,000 ש"ח.

9. התובע היה צריך להשתחרר מן הצבא בינואר 2001. הוא היה אז כבן 21 שנה. לפניו עוד 44 שנות עבודה. על אף המכשלות הקשורים לעברו, רקעו והשכלתו המצומצמת, היה ביכולתו להתקדם במידה מסויימת מבחינה מקצועית, תוך שיפור כושר ההשתכרות. אין לשלול את האפשרות שהתובע היה עובר במסגרת הצבא קורס כלשהו של הכשרה מקצועית, בתחום החשמלאות או בתחום דומה. ההשתכרות כעוזר חשמלאי מתחיל בגיל 17.5 אינה יכולה להוות קנה מידה בלעדי לכושר ההשתכרות של התובע בעתיד. כאמור, יש להניח שהיה מתקדם בעבודתו וסביר היה להניח שיהיה חשמלאי. מצד שני, יש לקחת בחשבון גם את המגבלות באשר לשימוש מופרז באלכוהול, חוסר ההשכלה, חשש מסויים באשר לתחום הפלילי, ואי יציבות בעבודה. אניח כי באופן ממוצע היה התובע משתכר בעתיד, אלמלא תאונת דרכים עוזר חשמלאי, סך של 4,000 ש"ח נטו לחודש. הנכות הרפואית היא בשעור של 49 אחוזים. השפעתה התיפקודית על התובע גבוהה יותר. אעריכה ל - 60 אחוזים. ל - 44 שנה המקדם הוא 292.969. עד ינואר 2001 לפנינו עוד 7 חודשים. מקדם ההיוון הכפול הוא 0.982905. מתקבל (במעוגל) הפסד של 691,000 ש"ח.

10. לתובע צפויות הוצאות מוגברות בגין נעליים אורטופדיות או נעליים מיוחדות-גבוהות. מחיר זוג נעליים אורטופדיות מגיע לכדי 500 ש"ח. נעליים רגילות עולות כדי 250 ש"ח. ההפסד הוא 500 ש"ח לשנה. אעריך את ההפסד הזה בסכום של 14,000 ש"ח.

11. לא הובאו ראיות על הוצאות שהוציא התובע לצורך עזרת צד שלישי. אין ספק כי משך כחצי שנה לאחר תאונת דרכים עוזר חשמלאי נעזר רבות באמו ובסבתו. יש להניח שהוא זקוק לעזרה מסויימת עקב מגבלותיו, במיוחד בהתחשב בחוסר האפשרות לתפעל אלא במידה מוגבלת מאוד, את כף ידו השמאלית. אעריך זאת באופן גלובלי לעבר ולעתיד בסכום של 200,000 ש"ח.

מקובלת עלי כהוגנת הצעת ב"כ הנתבעת לפסוק לתובע עבור הוצאות נסיעה בעבר סך של 4,000 ש"ח, אף שאין בידי התובע קבלות.

12. באשר לניידות - הפגיעה בתאונת דרכים עוזר חשמלאי מתבטאת בצניחת כף הרגל השמאלית ובשיתוק חלקי של הרגל. הדבר מגביל את ניידותו של התובע הוא מתקשה במידה מסויימת להלך ביציבות ולמרחק ניכר. אני משער שהיתה הפרזה בענין זה כאשר הלך בפני באולם. מקובל עלי שבמצבו אין לדרוש ממנו כי יסע בתחבורה ציבורית. הוא זקוק למכונית. המוסד לביטוח לאומי, באמצעות המדינה, הכיר בזכאותו לקבל תגמולים בגין המוגבלות בניידות לפי 60 אחוזי ליקוי (ראה ת8/). הוא זכאי לפטור מאגרת רישוי של הרכב. עד היום לא מימש התובע את זכותו בתגמולי ניידות הואיל ולא היה בידו ברכוש רכב.

הכלכלן מר משה קצין ערך חוות דעת לגבי עלות הניידות לנכה (ת9/). מקובל עלי שמכונית סובארו עם מנוע 1600 סמ"ק מתאימה לתובע. התובע ייאלץ לשלם בשביל מכונית כזאת, תוך התחשבות בפטור ממיסים סכום העולה כדי 63,000 ש"ח. הוצאות האחזקה החודשית יגיעו כדי 1,400 ש"ח לחודש. לפני התובע עוד כ - 58 שנות חיים. מתקבלת עלות ניידות לפי 1000 ק"מ לחודש, לסכום העולה כדי 525,000 ש"ח. יש להוריד מזה חלק יחסי עבור העלויות שממילא היה התובע מוציא על מכונית משלו, ונסיעות שהיה נוסע אלמלא תאונת דרכים עוזר חשמלאי ובגין השימוש שניתן לעשות במכונית שלא עקב תאונת דרכים עוזר חשמלאי. מתאים להעמיד את הפיצויים בראש נזק זה על 400,000 ש"ח, תוך לקיחה בחשבון שמדובר ברכב אוטומטי, ובהתקנות לצרכי התובע כנכה.

13. סיכום הנזקים הוא איפוא כדלקמן:

ש"ח 101,584 א. נזק בלתי ממוני -

ש"ח 18,000 ב. הפסד השתכרות בעבר לפני הצבא -

ש"ח 36,000 ג. הפסד השתכרות בתקופת הצבא -

ש"ח 691,000 ד. הפסד השתכרות בעתיד -

ש"ח 200,000 ה. עזרה בעבר ובעתיד -

ש"ח 14,000 ו. נעליים אורטופדיות -

ש"ח 4,000 ז. נסיעות בעבר -

ש"ח 400,000 ח. ניידות -

ש"ח 1,464,584 סה"כ:

14. יש לנכות את התשלומים התכופים שקיבל התובע, וכן את תגמולי המל"ל. התשלום התכופים (כולל ריבית) עולים כדי 68,000 ש"ח. הוכרה זכותו של התובע בנכות כללית על ידי המל"ל. מתאים להעריך שהנכות תשולם לפי זכאות של 65 אחוזים. יש לנכות 248,850 ש"ח (ראה חוות דעתו של שי ספיר במ1/ מיום 13.6.00). כמו כן הוכרה זכותו של התובע לקבל קצבת ניידות. מתאים לחשב זאת על פי מכונית בגודל של 1600 סמ"ק, ללא קיצור תוחלת חיים, שעה שהתובע נוהג ברכב בעצמו כאדם שמשתכר ועובד במרחק של פחות מ - 20 ק"מ ממקום מגוריו. הסכום הוא 295,295 ש"ח. (ראה במ3/).

הניכויים יעמדו איפוא על סכום של 612,145 ש"ח.

15. יתרת הפיצויים המגיעה לתובע עומדת על 852,439 ש"ח.

הנתבעת תשלם לתובע את הסכום הזה, תוך 30 יום מהיום, אחרת הוא ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום. יש להוסיף לו שכ"ט עו"ד ומע"מ, וכן את הוצאות המשפט שנגרמו לתובע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תאונת דרכים ?

 2. פגיעה בתאונת דרכים

 3. תביעת תאונת דרכים

 4. נפגעי תאונות דרכים

 5. תאונת דרכים פגע וברח

 6. תאונת דרכים מיניבוס

 7. תאונת דרכים עולה חדש

 8. תאונת דרכים - גרירה

 9. תאונת דרכים לפני גיוס

 10. תאונת דרכים אחרי חניה

 11. תביעה בגין תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים עוזר חשמלאי

 13. תאונת דרכים פגיעה במוח

 14. תאונת דרכים תאונת עבודה

 15. תאונת דרכים - כריתת טחול

 16. תאונת דרכים ג'יפ

 17. תאונת דרכים קרע במיניסקוס

 18. סוגי תאונות דרכים

 19. תאונת דרכים פיזיותרפיסטית

 20. תאונת דרכים עם עגלה

 21. תאונת עבודה רתך - תאונת דרכים

 22. פגיעה מכסה מנוע - תאונת דרכים

 23. תביעת מיטיבים – תאונת דרכים

 24. הסעה בשכר תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עובד תעשייה אווירית

 26. טריקת דלת תאונת דרכים

 27. תיק אפס - תאונת דרכים

 28. דיכאון עקב תאונת דרכים

 29. מכות יבשות תאונת דרכים

 30. תאונת דרכים של תושב זר

 31. מכות יבשות בתאונת דרכים

 32. תאונת דרכים של טרמפיסט

 33. תאונת דרכים פגיעה בכתף

 34. תאונת דרכים קשישה בת 82

 35. תאונת דרכים פגיעה באצבע

 36. תאונת דרכים של בעל ואישה

 37. תאונה בדרך לעבודה של הבעל

 38. תאונה בדרך מהעבודה לרופא

 39. תאונת דרכים של בחור ישיבה

 40. שאלת עצם קרות תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים אדם בן שבעים

 42. תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי

 43. סיוטים העקבות תאונת דרכים

 44. תאונה עם מנוף תאונת דרכים

 45. גורם זר מתערב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים קטלנית ברוורס

 47. תאונת דרכים קשה נער בן 16

 48. תאונת דרכים צומת רמת אפעל

 49. פיצוץ מיכל דלק תאונת דרכים

 50. התחשמלות מהווה תאונת דרכים

 51. חבלה גולגולתית בתאונת דרכים

 52. תאונת דרכים במהלך חיפוש חניה

 53. תאונת עבודה משאבת בטון – תאונת דרכים

 54. לידה מוקדמת עקב תאונת דרכים

 55. צניחת עפעף עקב תאונת דרכים

 56. תאונת דרכים אישה פנסיונרית

 57. ניסיון התאבדות בתאונת דרכים

 58. גרסאות סותרות לתאונת דרכים

 59. כוויות בעור עקב תאונת דרכים

 60. פגיעת ראש חמורה בתאונת דרכים

 61. דלדול שרירים עקב תאונת דרכים

 62. פגיעה של אב ובנו בתאונת דרכים

 63. תאונה בעצירה לפני הכניסה לצומת

 64. תאונת דרכים נהג שרשיונו נפסל

 65. ערעור על פסק דין תאונת דרכים

 66. אשפוז בהרצפלד לאחר תאונת דרכים

 67. שינוי התנהגות לאחר תאונת דרכים

 68. תאונת דרכים מתנדב במשמר האזרחי

 69. נקע חוזר בכתף עקב תאונת דרכים

 70. חובת הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 71. תאונת דרכים קטלנית התנגשות בעץ

 72. דימום תת דוראלי עקב תאונת דרכים

 73. ענישה מחמירה למניעת תאונת דרכים

 74. טריקת דלת על אצבע - תאונת דרכים

 75. סטיה מהדרך לעבודה - תאונת דרכים

 76. קרעים בגידי הכתף עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים עקב חניה אסורה בכיכר

 78. אובדן כושר עבודה עקב תאונת דרכים

 79. תאונת דרכים 12 טיפולי פיזיותרפיה

 80. תאונה בדרך מהעבודה לבית של ההורים

 81. קשר בין אפילפסיה לבין תאונת דרכים

 82. הפניה לפיזיותרפיה לאחר תאונת דרכים

 83. תאונת דרכים - תשלומים בגין הוצאות חד פעמיות

 84. הודעה כוזבת על תאונת דרכים במשטרה

 85. טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת דרכים

 86. כניסה לצומת באור צהוב - תאונת דרכים

 87. מימון טיפול רפואי לנפגע תאונת דרכים

 88. שרירים מתוחים בעורף לאחר תאונת דרכים

 89. פניה לחדר מיון שבוע לאחר תאונת דרכים

 90. פגיעה קשה בתאונת דרכים של אישה מבוגרת

 91. ? הגדרת תאונת דרכים – מה ההגדרה של תאונת דרכים

 92. תאונת דרכים נגרר / פסקי דין גורר נגרר

 93. תאונה בדרך לעבודה - סטיה מהדרך המקובלת

 94. תשלום על מצבה - כיסוי הוצאות מצבה - תאונת דרכים

 95. האם פגיעה בזמן תדלוק מהווה תאונת דרכים

 96. כמה מקבלים על שברים בצלעות בתאונת דרכים

 97. תאונת דרכים בעת בעצירה לפני הכניסה לצומת

 98. תלונות פסיכוסומאטיות בעקבות תאונת דרכים

 99. תאונת דרכים – הפרעה בתנועות לסת הפרעה בתחושה בלסת

 100. שני נתיבים שהופכים לנתיב אחד - תאונת דרכים

 101. האם פריקת מטען מלט מיכלית מהווה תאונת דרכים

 102. עובד שלא מסוגל לחזור לעבודה לאחר תאונת דרכים

 103. שבר בעצם האף ושפשופים במותניים עקב תאונת דרכים

 104. תאונת דרכים: האם הנתבע פנה בדרך נמהרת ורשלנית ימינה

 105. תאונת הדרכים נגרמה כתוצאה מפתיחתו הפתאומית של מכסה מנוע

 106. תאונת דרכים: אי התאחות עצם הזרוע עם התהוות מפרק נד מדומה

 107. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה הכניסה ללוד, בסמוך לכיכר

 108. מחלוקת על תיאור השניות הבודדות שלפני קרות ההתנגשות בתאונת דרכים

 109. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה בכיוון יציאה משער נמל תל אביב

 110. בעקבות תאונת דרכים אובחן כסובל מחבלות במצח משמאל והתלונן על חבלת ראש

 111. תאונת דרכים: הפרעת דחק בתר חבלתית בדרגת חומרה בינונית תסמינים דיכאוניים משניים

 112. תאונת דרכים: מטטרסלגיה עם חוסר חיבור של שברים במטטרסים 2-4 והשטחה של הקשת הרחבית

 113. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון